Sami Pihlström

Uskonnonfilosofian professori

  • PL 4 (Vuorikatu 3), 405

    HELSINGIN YLIOPISTO

    Suomi

  • PL 4 (Vuorikatu 3)

    00014

    Suomi

19962019
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1996 2019

Suodatin
Kirja
2018

Ota elämä vakavasti: Negatiivisen ajattelijan opas

Pihlström, S. J., 2018, Helsinki: ntamo. 272 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

Sivistyksen puolustus: miksi akateemista elämää tarvitaan?

Pihlström, S. J. & Kivistö, S., 2018, Helsinki: Gaudeamus. 248 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2017

Minerva 3: Yhteiskuntafilosofia

Hallamaa, J. I., Heinlahti, K., Nevanlinna, T., Pihlström, S. J. & Pulliainen, U., 2017, Helsinki: Edita. 167 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Minerva 4: Tieto, tiede ja todellisuus

Hallamaa, J. I., Heinlahti, K., Nevanlinna, T., Pihlström, S. J. & Pulliainen, U., 2017, Helsinki: Edita. 159 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2016

Death and Finitude: Toward a Pragmatic Transcendental Anthropology of Human Limits and Mortality

Pihlström, S., 2016, Lanham, MD: Lexington Books.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Kantian Antitheodicy: Philosophical and Literary Varieties

Kivistö, S. A. & Pihlström, S. J., 2016, London: Palgrave Macmillan. 320 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Minerva 1: Johdatus filosofiseen ajatteluun

Hallamaa, J., Heinlahti, K., Nevanlinna, T., Pihlström, S., Pulliainen, U. & Salmenkivi, E., 2016, Edita. 148 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Minerva 2. Etiikka

Hallamaa, J. I., Pihlström, S. J., Heinlahti, K., Pulliainen, U. & Nevanlinna, T., 2016, Edita.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2014

Taking Evil Seriously

Pihlström, S., 2014, Basingstoke: Palgrave Macmillan. (Palgrave Pivot)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2013

Pragmatic Pluralism and the Problem of God

Pihlström, S., 2013, New York: Fordham University Press. 245 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2011

Transcendental Guilt: Reflections on Ethical Finitude

Pihlström, S., 2011, Lexington Books.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2010

Elämän ongelma: Filosofian eettinen ydin

Pihlström, S., 2010, niin & näin -kirjat. 308 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Uskonto ja elämän merkitys: näkökulmia uskonnonfilosofiaan

Pihlström, S., 2010, Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. 222 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2009

Pragmatist metaphysics: an essay on the ethical grounds of ontology

Pihlström, S., 2009, London: Continuum. 216 Sivumäärä (Continuum studies in American philosophy)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2008

"The trail of the human serpent is over everything" : Jamesian perspectives on mind, world, and religion

Pihlström, S., 2008, Lanham (MD) : University Press of America. 253 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2005

Filosofian Odysseia

Hallamaa, J., Pihlström, S., Pulliainen, U., Salmenkivi, E. & Sihvola, J., 2005, Helsinki: Edita. 168 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Pragmatic moral realism: a transcendental defense

Pihlström, S., 2005, Amsterdam : Rodopi. 171 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2004

Solipsism : history, critique and relevance

Pihlström, S., 2004, Tampere : Tampere University Press.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2003

Naturalizing the transcendental : a pragmatic view

Pihlström, S., 2003, Amherst (NY) : Humanity Books.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Uskonnonfilosofia

Koistinen, T. (toim.), Helenius, T. (toim.) & Pihlström, S. (toim.), 2003, Helsinki: WSOY. 422 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2002

Kokemuksen käytännölliset ehdot: kantilaisen filosofian uudelleenarviointia

Pihlström, S., 2002, Helsinki: Yliopistopaino. 321 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2001

Filosofin käytännöt: pragmatismin perinteen vaikutus suomalaisessa filosofiassa 1900-luvulla

Pihlström, S., 2001, [Helsinki]: Oy UNIpress Ab. 201 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Usko, järki ja ihminen: uskonnonfilosofisia esseitä

Pihlström, S., 2001, Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. 243 Sivumäärä (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

1998

Pragmatism and philosophical anthropology: understanding our human life in a human world

Pihlström, S., 1998, New York: Lang. 287 Sivumäärä (American university studies. Series 5, Philosophy)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

1997

Tutkiiko tiede todellisuutta? : realismi ja pragmatismi nykyisessä tieteenfilosofiassa

Pihlström, S., 1997, Helsinki: Helsingin yliopisto, filosofian laitos. 228 Sivumäärä (Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu