Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Olen ohjaava ja tehokas tutkija, jolla on kokemusta laajamittaisen lääketieteellisen tiedon käsittelystä ja laskennallisesta mallinnuksesta, erityisesti korkean suorituskyvyn laskentaympäristöissä. Minulla on kokemusta osallistumisesta maailman johtavaan ihmisgenetiikan tutkimukseen ja ajamiseen, erityisesti unen ja kronobiologian alalla, ja olen luonut yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin. Viime aikoina tämän todistaa osoittaneeni, että olen yhdessä johtanut kaikkien aikojen suurimpia unimallien geneettisiä tutkimuksia, joiden tuloksena maailmanlaajuinen media on katsonut laajasti työtäni ja palkittu työ kiihtyvyysmittarista johtuvista unimalleista. Olen nopea oppija, joka sopeutuu nopeasti uusille tutkimusaloille ja uusille menetelmille. Nautin monimutkaisten ideoiden välittämisen haasteista yleisölle ja toimin hyvin sekä itsenäisesti että osana tutkimusryhmää.

Tutkimuskohteet

Kiinnostukseni on tunnistaa unihäiriöiden ja vuorokausirytmien genetiikka geneettisten assosiaatiotutkimusten avulla suurissa väestöpohjaisissa kohorteissa, jotta ymmärrettäisiin paremmin syy-yhteydet uniominaisuuksien ja sairauksien, erityisesti mielenterveyden ja aineenvaihdunnan häiriöiden, välillä. Käyttämällä Ison-Britannian Biopankin aktiivisuuden seurantakohorttia olen auttanut kehittämään uuden algoritmin unen karakterisoimiseksi ja olen johtanut ja tutkinut unen ajoituksen, määrän ja laadun mittareita ja niiden suhdetta sairauteen. Olen kiinnostunut jatkamaan tätä työtä kehittämään edistyneempiä menetelmiä vuorokausirytmin ja unikäyttäytymisen kuvaamiseen ja selittämään, miten krooninen sairaus vaikuttaa niihin. Toivon myös hyödyntävän laajamittaisia ​​potilastietoja tutkiakseen monenlaisten uni- ja vuorokausihäiriöiden etiologiaa.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Mathematics, PhD, University of Exeter, UK

Myöntöpäivä: 20 tammikuuta 2014

Asemat yliopiston ulkopuolella

Research Associate, University of Exeter

1 syyskuuta 202031 elokuuta 2022

Tieteenalat

 • 1184 Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia
 • geneettinen epidemiologia
 • tilastollinen genetiikka
 • unen tutkimus
 • vuorokausirytmi
 • yleisten sairauksien genetiikka
 • 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
 • unitila
 • vuorokausirytmi
 • liikalihavuus
 • diabetes
 • yleisten sairauksien genetiikka

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai