20092018

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Teen väitöskirjaani Islamic Banking and Financesta.  Kun mietin kiinnostavan aiheen valitsemista tutkimukselleni, halusin löytää aiheen, joka voisi olla yleissitoisa. Tutkimukseni koskee rahoituslaitoksia ja monia ongelmia ja kysymyksiä, jotka liittyvät jokapäiväiseen rahoitukseen, erityisesti pankkijärjestelmiin ja lainojen korkoihin, mikä on kaikkien huolenaihe.  Siitä huolimattaettä tutkimukseni on juridinen tutkimus ja perustuu oikeudelliseen analyysiin ja oikeudellisiin perusteluihin, islamilaisen pankki- ja rahoitustoiminnan perusperiaatteet, erityisesti lainojen korkojen kieltäminen ja talouteen liittyvät haitalliset tulokset, on otettu suoraan sharia-laista. Islamilainen transaktiolaki on hyvin kehittynyt ja hyvin säännelty. Länsimaiset oikeusjärjestelmät vaikuttavat kuitenkin merkittävästi muslimimaiden oikeusjärjestelmiin. Siksi pankkilainsäädäntö useimmissa muslimimaissa on tavanomaista, eikä siihen säädä islamilainen laki. Toinen kiistanalainen ongelma on siis se, mitä lakia sovelletaan pankkien ja yksityishenkilöiden, sijoittajien ja valtioiden välisiin rahoitusvälineitä koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, koska islamilainen pankki- ja rahoituslainsäädäntö ei ole institutionaalinen laki ja mikä tuomari on pätevä ratkaisemaan ristiriitoja, joita näistä islamilaisista rahoitusvälineistä voi aiheutua?   

Johtuuko islamilainen pankkitoiminta ideologiasta? On ollut monia tulkintoja, jotka asentavat islamilaisen pankkitoiminnan 1900-luvun elpymisen ja uskonnollisten tieteiden esiin nostamisen asemaan. Riippuu kuitenkin siitä, mistä paikasta tarkkailemme tätä muutosta. Yleensä herätys alkaa syystä tai ideologian päättymisestä tai siitä, että ongelmaan on löydettävä ratkaisu. Herätys on entisöintiä tai uudistumista laiminlyönnin tai epäselvyyden jälkeen, kiinnostuksen herättämistä uskontoon tai tunnollista omaksua uusi elämäntapa, joka perustuu eettisiin arvoihin.     

Tutkimukseni pääaihe on keinottelun ja koron kieltäminen. Etukysymys - Riba - on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, se tarkoittaa kirjaimellisesti liiallista korvausta tai ylijäämäarvoa ilman asianmukaista harkintaa, yrittää määritellä teologinen huomioon ottaminen on itsessään asia, joka on ristiriidassa rahoitus- ja pankkilaitosten kanssa. Korko ja keinottelu olivat yksi tärkeimmistä syistäjotka johtivat vuoden 2008 maailmanlaajuiseen rahoituskriisiin. Ei tietenkään ole pankkien edun mukaista kieltää etuja, koska se on yksi voitontavoittelun tavoista, vaikka nyt olemme nähneet, että on olemassa eettisempiä pankkeja, jotka osallistuvat enemmän kestävään kehitykseen ja ympäristöön, mutta voisimmeko jonain päivänä päätyä pankkiin, jonka korko on 0 prosenttia?  

Kun islamilaisen pankkitoiminnan käsite alkoi kehittyä, sitä arvosteltiin utopistiseksi unelmaksi erityisesti sen eettisiin arvoihin perustuvien periaatteiden vuoksi. Väitettiin, miten moraali ja etiikka ovat yhteydessä rahoitukseen? Islamilaisen rahoituksen arvo on yli 1,3 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria maailmanmarkkinoilla. Liikevaihto etenee taloustieteilijöiden mukaan jatkuvasti. 

 

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Contract and Commercial Law, LL.M International Master of Laws Faculty of Law 2009, Helsingin yliopisto

Myöntöpäivä: 30 syysk. 2009

Law, Licence en Droit , University of Oran Faculty of Law

Myöntöpäivä: 4 heinäk. 2002

Tieteenalat

  • 513 Oikeustiede