Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

TUTKIMUSALUEET

Tutkimukseni kohteena ovat yliopisto-oppiminen ja -opettaminen sekä arviointi ja laatu. Erityisesti olen keskittynyt yliopisto-oppimisen tutkimiseen psykologisesta ja kasvatuspsykologisesta näkökulmasta. Viime vuosina olen tutkinut opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja sekä opintojen etenemiseen ja opintomenestykseen vaikuttavia tekijöitä, kuten opiskelijoiden hyvinvointia ja stressiä, opintojen kuormittavuutta, minäpystyvyyttä, oppimisen lähestymistapoja, kiinnostusta ja motivaatiota, itsesäätelyn ja ajanhallinnan taitoja sekä akateemisia tunteita ja prokrastinaatiota.

Tieteenalat

  • 515 Psykologia
  • 516 Kasvatustieteet

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai