19942019
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1994 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli

Aktiverande föreläsningsundervisning

Nevgi, A., Lonka, K. & Lindblom-Ylänne, S., maaliskuuta 2016, Handbok i universitetspedagogik. Lindblom-Ylänne, S., Nevgi, A., Lindfors, B., Londen, M., Löfström, E. & MIckwitz, Å. (toim.). Helsingfors: Universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten, s. 243-259 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Aktivoiva luento-opetus

Nevgi, A., Lonka, K. & Lindblom-Ylänne, S., 2009, Yliopisto-opettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Helsinki: WSOYpro, s. 237-253 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ammatillinen kehittyminen

Lindblom-Ylänne, S., Nevgi, A. & Kaivola, T., 2003, Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). 2.p. 2003 - 3.p.2004 toim. Helsinki: WSOY, s. 468-478 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Challenges in analysing change in students' approaches to learning

Lindblom-Ylänne, S., Parpala, A. & Postareff, L., 2013, Learning patterns in higher education: Dimensions and research perspectives. Gijbels, D., Donche, V., Richardson, J. & Vermunt, J. (toim.). New York, US: Routledge, s. 232-248 17 Sivumäärä (New Perspectives on Learning and Instruction).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Challenges in exploring knowledge and knowing of university students

Hyytinen, H., Postareff, L. & Lindblom-Ylänne, S., 2019, (Hyväksytty/In press) Development of Adult Thinking: Interdisciplinary Perspectives on Cognitive Development and Adult Learning. Kallio, E. K. (toim.). Routledge

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Handledning av vetenskapliga arbetsprocesser

Vehviläinen, S., Pyhältö, K., Lindblom-Ylänne, S., Löfström, E., Nevgi, A. & Koutaniemi, M., 2016, Handbok i universitetspedagogik. Lindblom-Ylänne, S., Nevgi, A., Lindfors, B., Londen, M., Löfström, E. & Mickwitz, Å. (toim.). Helsingfors: Universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten, s. 338-376 39 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Higher education transitions - Theory and research: Preface

Kyndt, E., Donche, V., Trigwell, K. & Lindblom-Ylänne, S., 2017, Higher Education Transitions: Theory and Research. Kyndt, E., Donche, V., Trigwell, K. & Lindblom-Ylänne, S. (toim.). London: Routledge - Taylor & Francis Group, s. xvii-xviii 2 Sivumäärä (New perspectives on learning and instruction).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Introduktion till universitetspedagogik

Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S., maaliskuuta 2016, Handbok i universitetspedagogik. Lindblom-Ylänne, S., Nevgi, A., Lindfors, B., Londen, M., Löfström, E. & Mickwitz, Å. (toim.). Helsingfors: Universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten, s. 22-34 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Johdanto: Miksi yliopisto-opettajat opiskelevat didaktiikkaa?

Lahtinen, A-M., Hyytinen, H., Asikainen, H. & Lindblom-Ylänne, S., 6 syyskuuta 2013, Yliopistodidaktiikka - esseitä yliopisto-opetuksesta tieteenaloittan. Lahtinen, A-M. & Lindblom-Ylänne, S. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö , s. i-viii 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Johdanto yliopistopedagogiikkaan

Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S., 2009, Yliopisto-opettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Helsinki: WSOYpro, s. 18-30 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Johdanto yliopistopedagogiikkaan

Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S., 2003, Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). 2.p. 2003 - 3.p.2004 toim. Helsinki: WSOY, s. 14-28 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Kirjoittaminen on prosessi

Lindblom-Ylänne, S., 2003, Opiskelun ohjaus yliopistossa. Eriksson, I. & Mikkonen, J. (toim.). Helsinki: Edita Publishing, s. 159-162 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kohti virtuaalisia oppimisympäristöjä

Nevgi, A., Kurhila, J. & Lindblom-Ylänne, S., 2003, Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). 2.p. 2003 - 3.p. 2004 toim. Helsinki: WSOY, s. 376-402 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Massa- ja ryhmäopetuksen haasteet

Lindblom-Ylänne, S., Repo-Kaarento, S. & Nevgi, A., 2003, Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). 2.p. 2003 - 3.p. 2004 toim. Helsinki: WSOY, s. 203-234 32 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Methodological challenges in measuring change in students’ learning processes

Lindblom-Ylänne, S., Parpala, A. & Postareff, L., 2015, World Education Research Yearbook 2015. Hill, L. D. & Levine, F. J. (toim.). New York: Routledge

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Mihin yliopistopedagogiikkaa tarvitaan?

Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S., 2005, Uudenlaisia maistereita: kasvatusalan koulutuksen kehittämislinjoja. Jakku-Sihvonen, R. (toim.). Jyväskylä: PS-kustannus, s. 73-85 13 Sivumäärä (Opetus 2000).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ongelmalähtöinen oppiminen ja case-menetelmä

Lindblom-Ylänne, S., Nieminen, J., Iivanainen, A. & Nevgi, A., 2009, Yliopisto-opettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Helsinki: WSOYpro, s. 262-279 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Opetuksen linjakkuus - suunnittelusta arviointiin

Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S., 2009, Yliopisto-opettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Helsinki: WSOYpro, s. 138-155 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Opetuksen suunnittelun työkalut

Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S., 2003, Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). 2.p. 2003 - 3.p. 2004 toim. Helsinki: WSOY, s. 236-252 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Opiskelu yliopistossa

Lindblom-Ylänne, S., Nevgi, A. & Kaivola, T., 2003, Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). 2.p. 2003 - 3.p. 2004 toim. Helsinki: WSOY, s. 116-137 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Oppiminen on monen tekijän summa

Lindblom-Ylänne, S., Hailikari, T. & Postareff, L., tammikuuta 2015, Laatua!: Oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä. Ruuska, H., Löytönen, M. & Rutanen, A. (toim.). Helsinki: Suomen tietokirjailijat, s. 47-56 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Oppiminen yliopistossa

Lindblom-Ylänne, S., Mikkonen, J., Heikkilä, A., Parpala, A. & Pyhältö, K., 2009, Yliopisto-opettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Helsinki: WSOYpro, s. 70-99 30 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Oppimisen arvioinnin teoriaa ja käytäntöä

Lindblom-Ylänne, S., Nevgi, A., Hailikari, T. & Wager, M., 2009, Yliopisto-opettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Helsinki: WSOYpro, s. 156-191 36 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Oppimisen arviointi - laadukkaan opetuksen perusta

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A., 2003, Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). 2.p. 2003 - 3.p. 2004 toim. Helsinki: WSOY, s. 253-267 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Oppimisen psykologia ja ylioppilastutkinto

Lindblom-Ylänne, S., 2003, Oppi osaamiseksi - tieto tulokseksi: Ylioppilastutkinnon 150-vuotisjuhlaseminaari. Lahtinen, A. & Houtsonen, L. (toim.). Helsinki, s. 34-39 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Oppimisen teoriat

Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S., 2009, Yliopisto-opettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Helsinki: WSOYpro, s. 194-236 43 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Oppimis- ja tietokäsityksistä opetustapaan

Lindblom-Ylänne, S., Nevgi, A. & Kaivola, T., 2003, Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). 2.p. 2003 - 3.p. 2004 toim. Helsinki: WSOY, s. 67-81 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Oppimisnäkemykset antavat perustan opetukselle

Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S., 2003, Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). 2.p. 2003 - 3.p. 2004 toim. Helsinki: WSOY, s. 82-116 35 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Oppimisympäristöt

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A., 2003, Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). 2.p. 2003 - 3.p. 2004 toim. Helsinki: WSOY, s. 54-66 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Problembaserat lärande och case-metoden

Lindblom-Ylänne, S., Nieminen, J., Iivanainen, A. & Nevgi, A-M. S., maaliskuuta 2016, Handbok i universitetspedagogik. Lindblom-Ylänne, S., Nevgi, A., Lindfors, B., Londen, M., Löfström, E. & Mickwitz, Å. (toim.). Helsingfors: Universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten, s. 268-286 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Research-based teaching in higher level chemistry education

Goedhart, M. J., Finlayson, O. E. & Lindblom-Ylänne, S., 2009, Innovative methods of teaching and learning chemistry in higher education. Eilks, I. & Byers, B. (toim.). Cambridge: Royal Society of Chemistry, s. 61-83 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sopimuksentekoprosessi vuorovaikutus- ja oppimisprosessina

Lindblom-Ylänne, S., 2005, Ex ante - ennakoiva oikeus. Pohjonen, S. (toim.). Helsinki: Talentum, s. 65-73 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Students' and teacher's perceptions of fairness in assessment

Hailikari, T., Postareff, L., Tuononen, T., Räisänen, M. & Lindblom-Ylänne, S., 2014, Advances and innovations in university assessment and feedback: A Festschrift in honour of Professor Dai Hounsell. Kreber, C., Anderson, C., Entwistle, N. & McArthur, J. (toim.). Edinburgh: Edinburgh University Press, s. 99-113 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Students' approaches to learning and their perceptions of the teaching-learning environment

Lindblom-Ylänne, S., 2010, Taking stock: research on teaching and learning in higher education. Christensen Hughes, J. & Mighty, J. (toim.). Montreal & Kingston: Queen's Policy Studies Series, McGill-Queen's University Press, s. 63-80 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Taitavaksi kirjoittajaksi

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A., 2003, Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). 2.p. 2003 - 3.p. 2004 toim. Helsinki: WSOY, s. 296-313 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Tentistä tenttiin - oppimisen arviointikäytäntöjen kehittäminen

Lindblom-Ylänne, S., Nevgi, A. & Kaivola, T., 2003, Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). 2.p. 2003 - 3.p. 2004 toim. Helsinki: WSOY, s. 268-294 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Teorier om lärande

Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S., maaliskuuta 2016, Handbok i universitetspedagogik. Lindblom-Ylänne, S., Nevgi, A., Lindfors, B., Londen, M., Löfström, E. & Mickwitz, Å. (toim.). Helsingfors: Universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten, s. 200-242 43 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Teori och praktik vid utvärdering av lärandet

Lindblom-Ylänne, S., Nevgi, A., Hailikari, T. & Wager, M., maaliskuuta 2016, Handbok i universitetspedagogik. Lindblom-Ylänne, S., Nevgi, A., Lindfors, B., Londen, M., Löfström, E. & Mickwitz, Å. (toim.). Helsingfors: Universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten, s. 164-198 35 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

The importance of evidence-based development of teaching and learning at university

Lindblom-Ylänne, S. & Kola, J., 2018, Places of Engagement : Reflections on Higher Education in 2040 - a Global Approch. Heijnen, A. & van der Vaart, R. (toim.). Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 76-81 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

The importance of evidence-based enhancement of the quality of learning and teaching in research-intensive universities

Lindblom-Ylänne, S. & Breslow, L., elokuuta 2017, Strengthening teaching and learning in research universities: Strategies and initiatives for institutional change. Stensaker, B., Bilbow, G. T., Breslow, L. & van der Vaart, R. (toim.). Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, s. 187-213 27 Sivumäärä 8

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The transition from university to working life. An exploration of graduates' perceptions of their academic competences

Tuononen, T., Parpala, A. & Lindblom-Ylänne, S., huhtikuuta 2017, Higher Education Transitions: Theory and Research. Kyndt, E., Donche, V., Trigwell, K. & Lindblom-Ylänne, S. (toim.). Abingdon, Oxon: Routledge - Taylor & Francis Group, s. 238-253 16 Sivumäärä (New Perspectives on Learning and Instruction).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tieteellisen ajattelun ja tietokäsitysten tutkiminen

Lindblom-Ylänne, S. & Koutaniemi, M., syyskuuta 2016, Ajattelun kehitys aikuisuudessa - kohti moninäkökulmaisuutta. Kallio, E. (toim.). Jyväskylä: Finnish Educational Research Association, s. 109-134 26 Sivumäärä 5. (Kasvatusalan tutkimuksia; nro 71).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tieteellisen kirjoittamisen ihanuus ja kurjuus

Lindblom-Ylänne, S., 2001, Matkalla maisteriksi: Graduntekijän selviytymisopas. Haapala, J. (toim.). Helsinki: Helsingin Yliopiston ylioppilaskunta, s. 31-33 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tieteellisten työprosessien ohjaus

Vehviläinen, S., Pyhältö, K., Lindblom-Ylänne, S., Löfström, E., Nevgi, A. & Kaartinen-Koutaniemi, M., 2009, Yliopisto-opettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Helsinki: WSOYpro, s. 334-371 38 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Understanding higher education transitions: Why theory, research and practice matter

Kyndt, E., Donche, V., Trigwell, K. & Lindblom-Ylänne, S., huhtikuuta 2017, Higher Education Transitions: Theory and Research. Kyndt, E., Donche, V., Trigwell, K. & Lindblom-Ylänne, S. (toim.). London: Routledge - Taylor & Francis Group, s. 306-319 14 Sivumäärä (New perspectives on learning and instruction).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Uudistukset ja niiden omaksuminen yliopisto-opetuksessa

Kaivola, T., Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A., 2003, Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). 2.p. 2003 - 3.p. 2004 toim. Helsinki: WSOY, s. 29-51 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Vuorovaikutustaitojen oppiminen

Lindblom-Ylänne, S., 2003, Opiskelun ohjaus yliopistossa. Eriksson, I. & Mikkonen, J. (toim.). Helsinki: Edita Publishing, s. 120-127 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Yliopisto-opettajien opetukselliset lähestymistavat ja yliopistopedagogisen koulutuksen vaikuttavuus

Postareff, L., Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A., 2009, Yliopisto-opettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Helsinki: WSOYpro, s. 46-67 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Yliopisto-opetusta verkossa

Nevgi, A., Lindblom-Ylänne, S. & Kurhila, J., 2003, Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). 2.p. 2003 - 3.p. 2004 toim. Helsinki: WSOY, s. 403-425 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Yliopistopedagogiikka tutkimusintensiivisessä yliopistossa

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A., 2008, Ihmistä kasvattamassa: koulutus - arvot - uudet avaukset : professori Hannele Niemen juhlakirja . Kallioniemi, A., Toom, A., Ubani, M., Linnansaari, H. & Kumpulainen, K. (toim.). Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 93-102 10 Sivumäärä (Kasvatusalan tutkimuksia; Vuosikerta 40).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu