Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Toimin postdoc-tutkijana Valtiotieteellisestä tiedekunnassa, sosiaalipsykologian tieteenalalla. Tutkimusintressejäni ovat sukupuoli, seksuaalinen häirintä, intersektionaalisuus, väkivalta, identiteetit ja affektit. Teoreettisia ja metodologisia osaamisalueitani ovat sosiaalinen konstruktionismi, diskursiivinen tutkimus, feministinen diskursiivinen psykologia, jälkistrukturalistinen teoria, affektiteoria ja innovatiiviset laadulliset metodologiat. Meneillään oleva tutkimusprojektini on "Nuoret ja seksuaalinen häirintä: erot, merkitykset ja niiden neuvottelu monimuotoistuvassa yhteiskunnassa".

Opettamani kurssit ja yksittäiset luennot keskittyvät etenkin sukupuolen sosiaalipsykologiaan, laadullisiin (erityisesti diskursiivisiin) tutkimusmenetelmiin, sosiaaliseen konstruktionismiin ja tiedon sosiaaliseen rakentumiseen, sekä akateemiseen kirjoittamiseen, joiden lisäksi olen vetänyt kandi- ja maisteriseminaareja. Lukuvuonna 2019-2020 toimin yliopistonlehtorina sosiaalipsykologian tieteenalalla. Lukuvuonna 2021-2022 opetukseeni kuuluu Master’s Programme in Contemporary Societies (COS) – kurssi Gender and Social psychology sekä COS-maisteriseminaari. Toimin myös sosiaalipsykologian maisterintutkielma- ja väitöskirjaohjaajana.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Sosiaalipsykologia, Valtiotieteiden tohtori, Valtiotieteellinen tiedekunta

Myöntöpäivä: 28 marraskuuta 2017

Tieteenalat

  • 5144 Sosiaalipsykologia
  • Sukupuolen sosiaalipsykologia, väkivalta ja sukupuoli
  • väkivalta
  • identiteetit
  • affektit
  • tiedon sosiaalinen rakentuminen

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai