Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Toimin postdoc-tutkijana Valtiotieteellisestä tiedekunnassa, sosiaalipsykologian tieteenalalla. Tutkimusintressejäni ovat sukupuoli, seksuaalinen häirintä, intersektionaalisuus, väkivalta, identiteetit ja affektit. Teoreettisia ja metodologisia osaamisalueitani ovat sosiaalinen konstruktionismi, diskursiivinen tutkimus, feministinen diskursiivinen psykologia, jälkistrukturalistinen teoria, affektiteoria ja innovatiiviset laadulliset metodologiat. Meneillään oleva tutkimusprojektini on "Nuoret ja seksuaalinen häirintä: erot, merkitykset ja niiden neuvottelu monimuotoistuvassa yhteiskunnassa".

Opettamani kurssit ja yksittäiset luennot keskittyvät etenkin laadullisiin (erityisesti diskursiivisiin) tutkimusmenetelmiin, sosiaaliseen konstruktionismiin ja tiedon sosiaaliseen rakentumiseen, sukupuolen sosiaalipsykologiaan sekä akateemiseen kirjoittamiseen, joiden lisäksi olen vetänyt kandi- ja maisteriseminaareja. Lukuvuonna 2019-2020 toimin yliopistonlehtorina sosiaalipsykologian tieteenalalla.

Lukuvuonna 2020-2021 opetan Master’s Programme in Contemporary Societies – kurssin COS-SP308 Gender and Social psychology ja vedän kandiohjelman sosiaalipsykologian kandiseminaarin SOSK-SP220. Toimin myös sosiaalipsykologian maisterintutkielma- ja väitöskirjaohjaajana.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Sosiaalipsykologia, Valtiotieteiden tohtori, Valtiotieteellinen tiedekunta

Myöntöpäivä: 28 marraskuuta 2017

Tieteenalat

  • 5144 Sosiaalipsykologia
  • Sukupuolen sosiaalipsykologia, väkivalta ja sukupuoli
  • väkivalta
  • identiteetit
  • affektit
  • tiedon sosiaalinen rakentuminen

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maatasolla toteutettu yhteistyö. Saat syvempiä lisätietoja pisteitä napsauttamalla.
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.