Sebastian Godenhjelm

Yliopistonlehtori

  • PB 16 (Snellmansgatan 12)

    00014

    Suomi

20042023

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Sebastian Godenhjelm toimii politiikan ja julkisen hallinnon yliopistolehtorina Svenska social- och kommunalhögskolanissa (SSKH). Hän on ollut vieraileva tutkija Lundin yliopistossa, politiikan tutkimuksen laitoksessa ja vierailevana tutkijana Cornellin yliopistolla, koordinaattorina FO-RUM tutkimus- ja yhteistyökeskuksessa, Suunnittelijana Politiikan ja Talouden tutkimuksen laitoksella valtiotieteellisessä tiedekunnassa sekä SSKH:n valtiotieteen oppiaineen amanuenssina.

Godenhjelm on aikaisemmin työskennellyt ylitarkastajana Oikeusministeriössä, ja on työn ohella suorittanut useita arviointitoimeksiantoja muun muassa Työ- ja elinkeinoministeriölle, Maa- ja Metsätalousministeriölle sekä ajatushautomo MAGMAlle. Hän on Pohjoismaiden hallinnollisen liiton suomen osaston puheenjohtaja (NAF). Hän on aikaisemmin toiminut Nordic Political Science Associationin hallituksen jäsenenä (NoPSA), Suomen Valtiotieteellisen Yhdistyksen (VTY) johtokunnan jäsenenä sekä NAF:in sihteerinä.  Godenhjelm on myös Julkishallinnon SIG-ryhmän jäsen (SIG-13), joka käsittelee projekteja julkisessa sektorissa.


Opetus
Godenhjelm osallistuu useiden SSKH:n kurssien suunnittelemiseen ja opettamiseen sekä kandidaatti, maisteri ja jatko-opintotasolla. Kurssien aiheina ovat esimerkiksi olleet Suomen poliittiset ja oikeudelliset rakenteet, hallintopolitiikka sekä organisaatioiden poliittinen vaikuttaminen. Tällä hetkellä hänen opetus liittyy interaktiiviseen hallintaan, projektihallintaan ja innovaatioon, poliittiseen teoriaan, johtamisen soveltamiseen sekä tutkimusmenetelmiin. Godenhjelm osallistuu myös kandidaattitutkintojen ohjaamiseen ja tarkistamiseen SSKH:lla, sekä maisteritutkintojen ohjaamiseen ja tarkistamiseen Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmassa yhteistyössä HELSUS Co-Creation Labin kanssa.

Hänen opetuksensa liittyy myös johtamisopintoja uudessa Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelmassa. Hän koordinoi ja opettaa myös johtamista Johtamisen temaattisessa opintokokonaisuudessa johon kuuluu kuusi eri ohjelmaa ja Avoin yliopisto.

Godenhjelm on toiminut sekä julkisen hallinnon viestinnän temaattisen kokonaisuuden suunnittelijana että ruotsinkielisen maisterinkoulutuksen suunnittelijana politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella.

Tutkimus
Godenhjelmin tutkimuskiinnostus keskittyy julkiseen hallintoon, uusiin osallistumistapoihin, toimijoihin ja prosesseihin Suomen aluekehityksessä. Tutkimusalue liittyy tavanomaisten hallintomekanismien ja uusien projekti- ja verkostotapaisten tai governance-hallintomuotojen suhteisiin. Tutkimus käsittelee erityisesti väliaikaisia toimintamuotoja ja niiden vaikutusta kansalaisiin, demokratiaan ja legitimiteettiin.

Hänen uusimmat tutkimusintressit liittyvät julkisen sektorin kokeiluihin ja niitten hallintaan, projekteihin hybridiorganisaatioina, sekä kollaboratiiviseen hallintaa ja sidosryhmiin.

Tieteenalat

  • 5171 Valtio-oppi

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai