Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

FT, Käsityön pedagogiikan dosentti, yliopistonlehtori. Opetusalana muun muassa luokanopettajan opintosuunnan tekstiilikäsityön didaktiikka. Luokanopettajan opintosuunnan vastuuhenkilö. Väitöskirjantekijäohjaaja.

Opetuksessani korostan tieteiden ja taiteiden välistä lähestymistapaa, integroivaa opetusta sekä kokonaisvaltaista ja yhteistoiminnallista oppimista.

Kehitän opetustani tutkimalla sitä mitä opetan. Tutkimusintresseihin kuuluu teknologia painotteiset oppimisympäristöt, intgroiva oppiainerajat ylittävä opetus, käsityön filosofia (etenkin Hannah Arendtin filosofia) ja globaali kasvatus.

TOTEMK-hankejohtaja, jonka pääasiallinen tarkoitus on vahvistaa Kenian opettajankoulutusta ja opettajankouluttajien kompetenssia tämän hetken opetusmenetelmien toteuttajina.

 

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • Käsityön didaktiikka
  • käsityötiede, muotoilun tutkimus, tulevaisuuksientutkimus

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai