Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Koulutustiedot

FK, venäjän ja saksan kääntäminen ja tulkkaus, Tampereen yliopisto, 1992

FM, kognitiotiede ja psykologia, Helsingin yliopisto, 2008

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkin tulkkien muistia ja toiminnanohjausta väitöskirjaa varten. Meneillään ovat viimeisen tutkimusvaiheen kokeet.

 

Pidän koulutuksia kognitiivisista ja psykologisista teemoista vapaan sivistyön koulutuslaitoksissa: muisti, tarkkaavaisuus ja aivot, eksperttiys, temperamentit, kielen omaksuminen ja kaksikielisyys, kielen evoluutio, minäpystyvyys ja uskomusten muuttaminen, NLP...

Tieteenalat

  • 6162 Kognitiotiede
  • muisti
  • toiminnanohjaus
  • eksperttiys
  • kaksikielisyys
  • temperamentti