Valokuva Sirkka Knuuttila
1979 …2022

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Koulutustiedot

Yleisen kirjallisuustieteen dosentti 2012, Helsingin yliopisto
Filosofian tohtori 2010, Helsingin yliopisto
Filosofian maisteri 1995, Joensuun yliopisto
Lääketieteen lisensiaatti 1974, Helsingin yliopisto

Koulutustiedot

Kuvataiteellinen koulutus

1981 Kuvataideakatemia, grafiikan os. (Maria Kähönen) 
1977-78 Vapaa taidekoulu (Carolus Enckell, Tommi Mäkelä)
1967-69 Helsingin yliopiston piirustuslaitos (Åke Hellman)
1975-79; 93-94 Taidehistoria, Helsingin yliopisto    

 

 

Ansioluettelo

2012 Yleisen kirjallisuustieteen dosentti, Helsingin yliopisto

Tutkin kirjallisuutta ruumiillisen, enaktiivisen ihmismielen tuottamana ilmiönä. Erityisesti minua kiinnostaa, miten tiedostamaton, implisiittinen muisti voi muokata kulttuurista muistia taiteiden kautta, samalla kun tekijän itseys jatkuvasti muuttuu vuorovaikutuksessa kulttuuriympäristön kanssa. 

Olen perehtynyt tähän usean aihepiirin kautta. Marguerite Duras -väitökseni Fictionalising Trauma (2009; Peter Lang 2011) tarkastelee traumakirjallisuuden estetiikkaa, ja muissa kirjoituksissani käsittelen mm. sanataiteen emootioita Peircen semiotiikan valossa ja Barthes'in näkemyksiä kuvan affektiivisuudesta. Olen myös suomentanut itävaltalaisen Friederike Mayröckerin lyriikasta laajan valikoiman Elämän käpälistä, jonka jälkisanoissa valaisen runoilijan uraa ja tyyliä (ntamo 2018). 

Näyttelyissäni 1988-98 ja 2008 yhdistin kuviini performanssia, ääntä, puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä maallikoiden, tanssijoiden ja muusikoiden improvisointia. 

 

Tuorein julkaisuni

Luku From Implicit Memory to Cultural Counter-Memory: Marguerite Duras Rewriting Colonial Trauma ilmestyi marraskuussa 2022 teoksessa Cultural Memory. From the Sciences to the Humanities, toim. Donald R. Wehrs, Suzanne Nalbantian & Don M. Tucker (Routledge).

Akateemiset opetustehtävät

Yleinen kirjallisuustiede, Helsingin yliopisto 

2015-16 Tietoisuuden esittäminen kirjallisuudessa I & II, harjoituskurssi
2012 Traumakerronta ja sen tutkiminen -luentopraktikum
2012 Kirjallisuudentutkimuksen klassikot: traumakirjallisuus

Semiotiikka, Helsingin yliopisto

2010 Marguerite Durasin ja Sofi Oksasen traumanarratiivit
2007 Roland Barthes ja affektiivinen kuva, luennot
2002 Mitattu-koettu-kerrottu: sairauskertomusten semiotiikkaa

Yleinen kirjallisuustiede, Tampereen yliopisto

2006 Marguerite Durasin trauman taide, Kirjallisuustieteen ja lääketieteen Taide ja taudit-sarja

Yleinen kirjallisuustiede, naistutkimus, taiteen sosiologia, Joensuun yliopisto

1996-99 Nainen kirjallisuudessa ja kirjallisuusinstituutioissa, luentopraktikum
1995 Marguerite Durasin teosten narratologiaa 

Apurahat

Österreichische Gesellschaft für Literatur
Emil Öhmannin säätiö
Jenny ja Antti Wihurin säätiö
Otto A. Malmin säätiö
Niilo Helanderin säätiö
Helsingin yliopisto, Taiteen tutkimuksen laitos
Naisten tiedesäätiö
Joensuun kaupungin kulttuuritoimi

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Yleinen kirjallisuustiede, Filosofian tohtori, Helsingin yliopisto

syysk. 199912 jouluk. 2009

Myöntöpäivä: 29 tammik. 2010

Lääketiede, Lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto

1 tammik. 196831 jouluk. 1974

Myöntöpäivä: 31 jouluk. 1974

Asemat yliopiston ulkopuolella

Kognitiivinen psykoterapeutti YET

1 kesäk. 200518 toukok. 2018

Kuvataiteilija

28 elok. 1988 → …

Lääkäri

1 tammik. 197521 jouluk. 2016

Tieteenalat

 • 6122 Kirjallisuuden tutkimus
 • ruumiillinen mieli
 • implisiittinen ja kulttuurinen muisti
 • jälkiklassinen narratologia
 • traumafiktion estetiikka
 • kokeellinen runous
 • affektiivinen kuva
 • Marguerite Duras-tutkimus
 • Friederike Mayröckerin lyriikka
 • Roland Barthes'in semiotiikka
 • sosiaalinen neurotiede