Valokuva Sirkka Knuuttila
1979 …2021

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Koulutustiedot

Yleisen kirjallisuustieteen dosentti 2012, Helsingin yliopisto
Filosofian tohtori 2010, Helsingin yliopisto
Filosofian maisteri 1995, Joensuun yliopisto
Lääketieteen lisensiaatti 1974, Helsingin yliopisto

Koulutustiedot

Kuvataiteellinen koulutus

1981 Kuvataideakatemia, grafiikan os. (Maria Kähönen) 
1977-78 Vapaa taidekoulu (Carolus Enckell, Tommi Mäkelä)
1967-69 Helsingin yliopiston piirustuslaitos (Åke Hellman)
1975-79; 93-94 Taidehistoria, Helsingin yliopisto    

 

 

Ansioluettelo

2012 Yleisen kirjallisuustieteen dosentti, Helsingin yliopisto

Tutkin kirjallisuutta ruumiillisen, enaktiivisen ihmismielen tuottamana ilmiönä. Erityisesti minua kiinnostaa, miten tiedostamaton, implisiittinen muisti muokkaa kulttuurista muistia kuvittelun avulla. 

Aiemmin olen perehtynyt kolmeen tähän liittyvään aihepiiriin. Marguerite Duras -väitöksessä Fictionalising Trauma (2009; Peter Lang 2011) tarkastelin traumakirjallisuuden estetiikkaa. Tämän rinnalla tutkin sanataiteen emootioita Peircen semiotiikan valossa ja Barthes'in näkemyksiä kuvan affektiivisuudesta. Kolmas aiheeni on ollut itävaltalaisen Friederike Mayröckerin lyriikka. Olen julkaissut häneltä laajan suomennosvalikoiman Elämän käpälistä, jonka jälkisanoissa valaisen runoilijan lähtökohtia ja tyyliä (ntamo 2018). 

Näyttelyissäni 1988-98 ja 2008 olen yhdistänyt kuviini performanssia, ääntä, puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä maallikoiden, tanssijoiden ja muusikoiden improvisointia. 

 

Vireillä olevat työt

Kirjoitan lukua implisiittisestä muistista Marguerite Durasin tuotannossa teokseen Cultural Memory (työnimi), jonka toimittaa Suzanne Nalbantian Long Islandin yliopistosta. 

Akateemiset opetustehtävät

Yleinen kirjallisuustiede, Helsingin yliopisto 

2015-16 Tietoisuuden esittäminen kirjallisuudessa I & II, harjoituskurssi
2012 Traumakerronta ja sen tutkiminen -luentopraktikum
2012 Kirjallisuudentutkimuksen klassikot: traumakirjallisuus

Semiotiikka, Helsingin yliopisto

2010 Marguerite Durasin ja Sofi Oksasen traumanarratiivit
2007 Roland Barthes ja affektiivinen kuva, luennot
2002 Mitattu-koettu-kerrottu: sairauskertomusten semiotiikkaa

Yleinen kirjallisuustiede, Tampereen yliopisto

2006 Marguerite Durasin trauman taide, Kirjallisuustieteen ja lääketieteen Taide ja taudit-sarja

Yleinen kirjallisuustiede, naistutkimus, taiteen sosiologia, Joensuun yliopisto

1996-99 Nainen kirjallisuudessa ja kirjallisuusinstituutioissa, luentopraktikum
1995 Marguerite Durasin teosten narratologia 

Apurahat

Österreichische Gesellschaft für Literatur
Emil Öhmannin säätiö
Jenny ja Antti Wihurin säätiö
Otto A. Malmin säätiö
Niilo Helanderin säätiö
Helsingin yliopisto, Taiteen tutkimuksen laitos
Naisten tiedesäätiö
Joensuun kaupungin kulttuuritoimi

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Yleinen kirjallisuustiede, Filosofian tohtori, Helsingin yliopisto

syyskuuta 199912 joulukuuta 2009

Myöntöpäivä: 29 tammikuuta 2010

Lääketiede, Lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto

1 tammikuuta 196831 joulukuuta 1974

Myöntöpäivä: 31 joulukuuta 1974

Asemat yliopiston ulkopuolella

Kognitiivinen psykoterapeutti YET

1 kesäkuuta 200518 toukokuuta 2018

Kuvataiteilija

28 elokuuta 1988 → …

Lääkäri

1 tammikuuta 197521 joulukuuta 2016

Tieteenalat

 • 6122 Kirjallisuuden tutkimus
 • ruumiillinen mieli
 • implisiittinen ja kulttuurinen muisti
 • jälkiklassinen narratologia
 • traumafiktion estetiikka
 • kokeellinen runous
 • affektiivinen kuva
 • Marguerite Duras-tutkimus
 • Friederike Mayröckerin lyriikka
 • Roland Barthes'in semiotiikka
 • sosiaalinen neurotiede

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai