Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

 

Sirpa Tani on maantieteen ja ympäristökasvatuksen professori, jonka akateeminen tausta on kulttuurimaantieteessä ja kaupunkitutkimuksessa. Väitöskirjassaan (1995) hän tutki ihmisen ja kaupungin suhteita suomalaisissa fiktiivisissä elokuvissa. Tanin tutkimusintresseihin kuuluvat moniaistiset ja keholliset paikkaan kiinnittymisen kysymykset, julkisen tilan merkitys nuorten arkielämässä sekä ympäristökasvatus kaupungeissa. Maantieteen opetuksen tutkimuksessaan Tani on tarkastellut oppiaineen merkityksellisen ja vaikuttavan tiedon sekä inhimillisten toimintavalmiuksien roolia nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Hän on myös kiinnostunut tiedonalalähtöisen eheyttämisen kysymyksistä sekä nuorisotyön, oppiainejakoisen kouluopetuksen ja niin sanotun nuoruuden maantieteen suhteiden tutkimisesta.

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • ainedidaktiikka
  • ympäristökasvatus
  • 1171 Geotieteet
  • kulttuurinen maantiede
  • kaupunkitutkimus
  • lapsuuden maantiede
  • 999 Muut
  • nuorisotutkimus

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai