Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Väitöstutkimuksessani tarkastelen Länsi-Inkerin ja koillisen Viron itämerensuomen varieteettien historiallista kielikontaktitilannetta sanaston kielikunnan sisäisen lainautumisen näkökulmasta. Tutkimani itämerensuomalaiset kielimuodot ovat vatjan kielen murteet, inkeroismurteet ja viron koillisrannikkomurteet sekä Inkerin suomalaismurteet. Työni ohjaajina toimivat itämerensuomalaisten kielten professori Riho Grünthal ja Viron tiedeakatemian jäsen, viron kielen historian ja murteiden professori Karl Pajusalu (Tartu Ülikool). Tutkimukseni on osa Koneen Säätiön kieliohjelman rahoittamaa hanketta Itämerensuomalaisten kielten muutos monikielisessä ympäristössä.

Koulutustiedot

Filosofian maisteri, Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. Pääaine suomen kieli, laaja sivuaine Viron kieli ja kulttuuri; itämerensuomalaisten kielten yleisen linjan aineopinnot. Vaihto-opiskelu Tarton yliopistossa. Suomen kielen ja Viron kielen ja kulttuurin oppiaineiden yhteinen pro gradu, arvosana laudatur.
Humanististen tieteiden kandidaatti, Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. Pääaine suomen kieli, sivuaine Viron kieli ja kulttuuri; kansatieteen perusopinnot.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

FM

Asemat yliopiston ulkopuolella

Erityisasiantuntija (leksikografi), Kotimaisten kielten keskus

1 helmikuuta 201731 joulukuuta 2018

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet
 • itämerensuomalaiset kielet
 • sanasto
 • dialektologia
 • kielikontaktit
 • etymologia
 • lainasanat
 • kielikunnan sisäinen lainautuminen
 • leksikografia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö Viimeisin maatasolla toteutettu yhteistyö. Saat syvempiä lisätietoja pisteitä napsauttamalla.

Julkaisut 2012 2019

Introduction

Julkaisun otsikon käännös: JohdantoBjörklöf, S. & Jantunen, S., 31 joulukuuta 2019, Multilingual Finnic: Language contact and change. Björklöf, S. & Jantunen, S. (toim.). Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, s. 7-12 6 Sivumäärä (Uralica Helsingiensia; Vuosikerta 14).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaEsipuhe tai jälkisanatTieteellinen

Open access
Tiedosto

Korpus och enspråkig ordbok som bas för ny estnisk-finsk ordbok

Julkaisun otsikon käännös: Korpus ja yksikielinen sanakirja uuden virolais-suomalaisen sanakirjan pohjanaBjörklöf, S. & Laitinen, S., joulukuuta 2019, LexicoNordica 26: Nordiske ordbøker med to eller flere språk. Berg-Olsen, S. & Sköldberg, E. (toim.). Danmark: Nordisk forening for leksikografi (NFL), Vuosikerta 26. s. 17-34 18 Sivumäärä (LexicoNordica; nro 26).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliAmmatillinen

Multilingual Finnic: Language contact and change

Julkaisun otsikon käännös: Monikielinen itämerensuomi: Kielikontakti ja kielenmuutosBjörklöf, S. (toim.) & Jantunen, S. (toim.), 31 joulukuuta 2019, Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura. 494 Sivumäärä (Uralica Helsingiensia; Vuosikerta 14)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Open access
Tiedosto

Mutual contacts and lexical relations among the Finnic varieties of western Ingria and northeastern Estonia

Julkaisun otsikon käännös: Itämerensuomen varieteettien sisäiset kontaktit ja sanastolliset suhteet Länsi-Inkerissä ja Koillis-VirossaBjörklöf, S., 31 joulukuuta 2019, Multilingual Finnic: Language contact and change. Björklöf, S. & Jantunen, S. (toim.). Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, s. 89-153 65 Sivumäärä (Uralica Helsingiensia; Vuosikerta 14).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Vepsän mailla Herran vuonna 2014

Björklöf, S., 31 joulukuuta 2019, Multilingual Finnic: Language contact and change. Björklöf, S. & Jantunen, S. (toim.). Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, s. 479-493 15 Sivumäärä (Uralica Helsingiensia; Vuosikerta 14).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Open access
Tiedosto

Projektit 2012 2019

Aktiviteetit 2013 2019

 • 43 Konferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen
 • 3 Tyypit: Muut aktiviteetit - Muut
 • 2 Jäsenyys tai muu rooli kansallisessa/kansainvälisessä komiteassa, toimikunnassa tai hallituksessa
 • 1 Tieteellisen kokooma- tai konferenssiteoksen toimittaja

Veelkord läänemeresoome keelte omavahelisest laenamisest vadja, isuri, eesti ja soome murrete näidetel

Sofia Björklöf (Kutsuttu puhuja)
21 marraskuuta 2019

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitKutsuesitelmä

LexicoNordica-symposiet Nordiska ordböcker med två eller flera språk, Oslo

Sofia Björklöf (Puhuja: esitelmän pitäjä), Saarni Laitinen (Puhuja: esitelmän pitäjä)
10 tammikuuta 201912 tammikuuta 2019

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Conference Contextualizing historical lexicology

Sofia Björklöf (Puhuja: esitelmän pitäjä)
15 toukokuuta 201717 toukokuuta 2017

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Kone Foundation Summer School on Endagered Language Documentation, Description and Revitalization

Sofia Björklöf (Osallistuja)
6 kesäkuuta 201611 kesäkuuta 2016

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Sügisseminar “Eesti murrete suhetest lähisugulaskeeltega”, Tallinn

Sofia Björklöf (Puhuja: pääpuhuja (keynote))
26 marraskuuta 2015

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Tiedosto