20122019

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Väitöstutkimuksessani tarkastelen Länsi-Inkerin ja koillisen Viron itämerensuomen varieteettien historiallista kielikontaktitilannetta sanaston kielikunnan sisäisen lainautumisen näkökulmasta. Tutkimani itämerensuomalaiset kielimuodot ovat vatjan kielen murteet, inkeroismurteet ja viron koillisrannikkomurteet sekä Inkerin suomalaismurteet. Työni ohjaajina toimivat itämerensuomalaisten kielten professori Riho Grünthal ja Viron tiedeakatemian jäsen, viron kielen historian ja murteiden professori Karl Pajusalu (Tartu Ülikool). Tutkimukseni on osa Koneen Säätiön kieliohjelman rahoittamaa hanketta Itämerensuomalaisten kielten muutos monikielisessä ympäristössä.

Koulutustiedot

Filosofian maisteri, Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. Pääaine suomen kieli, laaja sivuaine Viron kieli ja kulttuuri; itämerensuomalaisten kielten yleisen linjan aineopinnot. Vaihto-opiskelu Tarton yliopistossa. Suomen kielen ja Viron kielen ja kulttuurin oppiaineiden yhteinen pro gradu, arvosana laudatur.
Humanististen tieteiden kandidaatti, Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. Pääaine suomen kieli, sivuaine Viron kieli ja kulttuuri; kansatieteen perusopinnot.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

FM

Asemat yliopiston ulkopuolella

Erityisasiantuntija (leksikografi), Kotimaisten kielten keskus

1 helmikuuta 201731 joulukuuta 2018

Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet
  • itämerensuomalaiset kielet
  • sanasto
  • dialektologia
  • kielikontaktit
  • etymologia
  • lainasanat
  • kielikunnan sisäinen lainautuminen
  • leksikografia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maatasolla toteutettu yhteistyö. Saat syvempiä lisätietoja pisteitä napsauttamalla.
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.