Valokuva Sonja Koski
20102021

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Työskentelen evolutiivisen antropologian, antrozoologian, vertailevan psykologian, käyttäytymisbiologian ja  sosiaalisen vuorovaikutustutkimuksen viitekehyksissä. Viimeisimmät hankkeeni ovat tarkastelleet empatiaa ja yhteistyötä sekä persoonallisuuden vaikutusta yhteistyöhön simpansseilla ja marmosettiapinoilla. Persoonallisuustutkimus jatkuu tällä hetkellä Japaninmakakeilla. Keskityn erityisesti niiden persoonallisuusominaisuuksien ominaisuuksiin ja vaikutuksiin, jotka liittyvät sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Työskentelen myös kädellisten sosiaalisten suhteiden ja tunneprosessien parissa. 
Uudessa hakkeessani, jota rahoittaa Koneen säätiö, tutkin hevosen persoonallisuutta ja sen seurauksia vuorovaikutukselle: fokuksessa on hevosen orientaatio yhteistoimintaan ihmisen kanssa. Samanaikaisesti tarkastelen ihmisen tunnekokemuksia tämän tietoisesti huomioidessa hevosen persoonallisuutta yhteistyön aikana. Tutkimus motivoituu hypoteesista, että lajirajat ylittävä vuorovaikutuskumppanin yksilöllisyyden tiedostaminen on emotionaalisesti palkitsevaa molemmille vuorovaikutuksen osapuolille ja edesauttaa motivoitunutta yhteistyötä tehden siitä sujuvampaa ja tuloksellisempaa. Tutkimus rakentuu näin ajatukselle kahdensuuntaisen myötätunnon ja yhteistoimijuuden positiivisista seurauksista ja siten, laajemmin, mahdollisuudelle, että ihmisen ja eläimen tasa-arvoinen kohtaaminen ja yhdessä toimiminen avartaa maailmaamme koskettamaan ja huomioimaan muut elolliset olennot ympärillämme. 

Ennen liittymistäni Helsingin yliopistoon olen toiminut tutkijana Leidenin, Utrechtin, Cambridgen, ja Zürichin yliopistoissa, joissa olen tutkinut mm. kädellisten kognitiota, sosiaalisten suhteiden evoluutiota ja mekanismeja, konfliktin hallintaa, sekä kommunikaatiota.

Julkaisuluettelo, sitaatioindeksi ja h-indeksi löytyvät Google Scholarista, ja artikkeleita voit ladata osoitteesta www.researchgate.net/profile/Sonja_Koski  sekä intersubjectivity.academia.edu/SonjaKoski


Koulutustiedot

PhD University of Utrecht March 2007
MSc Helsingin yliopisto December 2000

Koulutustiedot

2016 Biologisen antropologian dosentti

Tieteenalat

  • 119 Muut luonnontieteet
  • käyttäytymisbiologia
  • vertaileva psykologia
  • kädellistutkimus
  • 5143 Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
  • Evoluutioantropologia
  • Antrozoologia
  • 5141 Sosiologia
  • Vuorovaikutustutkimus
  • 5200 Muut yhteiskuntatieteet

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maatasolla toteutettu yhteistyö. Saat syvempiä lisätietoja pisteitä napsauttamalla.
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.