Valokuva Tanja Linnavalli

Tanja Linnavalli

 • PL 9 (Siltavuorenpenger 5A)

  00014

  Suomi

20142020

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Suoritetut tutkinnot

Filosofian tohtori, oppiaine kognitiotiede, Helsingin yliopisto 2019. Väitöskirja Effects of musical experience on children’s language and brain developmentj hyväksytty arvosanalla kiittäen hyväksytty.

 

Filosofian maisteri, Käyttäytymistieteen laitos, Helsingin yliopisto, 2014

pääaine: kognitiotiede, arvosanat: syventävät opinnot 4, aineopinnot 4, perusopinnot 5,

pro gradu –tutkielman arvosana: ECLA, muut opinnot: tilastotiede, psykologia

 

Musiikkipedagogi(AMK), Ammattikorkeakoulu Stadia (nyk. Metropolia), 2006

pääaine pop/jazzlaulu, Pop/jazz –musiikin koulutusohjelma

 

Filosofian maisteri, Musiikkitieteen laitos (nyk. Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos), Helsingin yliopisto, 2002                                    

pääaine: musiikkitiede, arvosanat: syventävät opinnot 5, aineopinnot 5, perusopinnot 5,

pro gradu –tutkielman arvosana: MCL, muut opinnot: matematiikka, teoreettinen fysiikka, fysiikka, teoreettinen filosofia
                                                               

Muu koulutus ja erityistaidot

Tietokonetaidot: MS Office; SPSS; CorelDraw; BESA (Brain Electrical Source Analysis); MatLab-sovellusten käyttö ERP-aineiston jatkokäsittelyyn; Praat (puheen foneettiseen analyysin ohjelma); Adobe Audition, Audacity (äänenkäsittelyn ohjelmia); Finale, Sibelius, MuseScore (musiikin nuotinnusohjelmia)

                                           

Kielitaito: suomi (äidinkieli); englanti (erinomainen, nykyinen työkieli); ruotsi (hyvä); ranska (tyydyttävä)

               

Nykyiset projektit

08/2018–01/2019 Projektisuunnittelija, IlluminatED, Erasmus+ (Suomesta mukana HY:n Cicero Learning sekä Metropolia).

Työn kuvaus: Suunnittelemme ja toteutamme kansainvälisen työryhmän kanssa MOOC-pohjaisen eurooppalaisille opettajille suunnatun täydennyskoulutuskurssin, jonka tarkoitus on lisätä opettamista hyödyttävää tietoa aivojen toiminasta.

 

01/2014–12/2018 Tohtorikoulutettava, Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö (CBRU), Psykologian ja logopedian osasto, Lääketieteellinen tdk, Helsingin yliopisto.

Työn kuvaus: Väitöskirjatutkimus Effects of musical experience on children’s language and brain development. Pitkittäistutkimus, johon rekrytoin 5–6-vuotiaita lapsia (N=84). Olen tehnyt n. 300 EEG-mittausta, ohjannut apulaisiani testien teossa ja tehnyt tutkimuksen kaikki analyysit yhdessä ohjaajani kanssa. Toimin vastaavana kirjoittajana kaikissa aineistosta kirjoitettavissa artikkeleissa (1. ja 2. artikkeli julkaistu, 3. painossa. Olen ohjannut pro gradu töitä ja kl 2017 opiskelijaryhmää kognitiivisen neurotieteen syventävällä harjoituskurssilla. Väitöstyö on rahoitettu 01/2014–12/2017 PsyCo-tohtorikoulutettavan paikalla, 01–04/2018 Mari Tervaniemen Suomen kulttuurirahastolta saamasta tutkimuskuluihin myönnetystä rahoituksesta ja 05–07/2018 HY:n väitöskirjan loppuunsaattamisapurahalla. Väitöskirja on jätetty esitarkastukseen 26.10.2018.

 

10/2015 – Tutkija (OTO) ArtsEqual-projekti, Taideyliopisto & Helsingin yliopisto.

Työn kuvaus: Olen ollut mukana suunnittelemassa ja järjestämässä seurantatutkimusta, jossa selvitetään koulussa tarjottavien musiikki- ja liikeinterventioiden vaikutusta  9–10-vuotiaiden lasten toiminnanohjauksen, sosiaalisen kognition ja akateemisiin taitoihin. Vastaan tutkimuksen EEG-osiosta ja tulen toimimaan vastaavana kirjoittajana viidessä ja kanssakirjoittajana 3–4 tieteellisessä artikkelissa. Toukokuussa 2018 saamani Gyllenbergin säätiön työskentelyapuraha mahdollistaa aineiston osittaisen analyysin ja julkaisun ajalla 02–08/2019.

 

08/2000 – Lauluyhtyeiden ohjaaja, tuntiopettaja, Oulunkylän yhteiskoulun lukio                      

01/2014– Kuoron johtaja, Sanoma Swing, Sanoma Oy:n työpaikkakuoro

 

Aiempi työkokemus (tärkeimmät)

08/ 2013–11/2013 Tutkija, Kuopion konservatorio

Työn kuvaus: Tutkin päiväkotimuskareiden vaikutusta kuopiolaisten esikouluikäisten lasten kielenkehitykseen testaamalla lapsia (N=66) standardoiduilla kielellisillä testeillä.

 

05/2010–07/2013 Tutkimusavustaja (osa-aikainen), Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö (CBRU), Helsingin yliopisto                    

Työn kuvaus: EEG-mittausten tekeminen, koehenkilöiden rekrytointi, koeasetelmien suunnittelu ja valmistaminen.

                                           

2003–2013 Pop/jazzlaulun tuntiopettaja

Espoon musiikkiopiston pop/jazzlinja Ebeli (2006–2013)                   

Helsingin suomenkielinen työväenopisto  (2003–2008)

Turun seudun musiikkiopisto (2003–2007)

 

Päättyneet ja käynnissä olevat tutkielmaohjaukset

                      Julia Kainulainen, psykologian pro gradu –työ (avustava ohjaaja)

                      Outi Lahti, psykologian pro gradu –työ (avustava ohjaaja)

                      Hanne Luostarinen, musiikin pro gradu -työ (Taideyliopisto, avustava ohjaaja)

Laura Haveri, psykologian pro gradu –työ, arvosana L (2018, avustava ohjaaja)

Liisa Polet, psykologian pro gradu –työ, arvosana ECLA (2018, avustava ohjaaja)

Ida-Lotta Örmä, psykologian pro gradu –työ, arvosana ECLA (2016, avustava ohjaaja)

 

Muu yliopisto-opetus

Kognitiivisen neurotieteen syventävä harjoituskurssi: harjoitusryhmän ohjaaja (kl 2017)

 

Muut kuin vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut

Posteri Associations between children’s MMN responses, language development and music activities: Longitudinal study. MMN2018 – The 8th Mismatch Negativity Conference, Helsinki. Finland, 12.–15.6.2018

Posteri Music playschool enhances children’s linguistic skills. Dyslexia, brain and cognition – current questions. Helsinki, Finland, 24.11.2017.

Posteri The effects of nine-month music intervention on children’s ERPs and linguistic skills. The Neurosciences and music –VI, Boston, USA, 15.–18.6.2017.

Posteri Associations between language and cognitive skills and auditory discrimination in children. An ERP and behavioral study. Society for the Neurobiology of Language. London, UK, 17.–20.8.2016

Posteri Detecting mistuning in melodic context: an ERP and behavioral study in musicians.

1) The Neurosciences and music – V. Cognitive stimulation and rehabilitation. Dijon, France, 29.5.–1.6.2014

2) Neurodynamics of language and music symposium. Helsinki, Finland, 12.–13.6.2014.

 

Saadut apurahat

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö Työskentelyapuraha väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön (2018) 15 000 €

Helsingin yliopisto Väitöskirjan loppuunsaattamisapuraha (2018) 4500 €

Kanslerin matka-apuraha Kevätkoulu Kölnissä (2018) 1000 €

Kanslerin matka-apuraha Konferenssimatka Bostoniin (2017) 1500 €

Kanslerin matka-apuraha Konferenssimatka Lontooseen (2016) 1000 €

Kanslerin matka-apuraha Konferenssimatka Dijoniin (2014) 1330 €

                     

Luento-opetus

Rock-musiikin historia -luentosarja, Helsingin suomenkielinen työväenopisto, sl 2005/06

Rock- ja jazzlaulu –luentosarja,Helsingin suomenkielinen työväenopisto, 1.–15.11.2010

Pop- ja jazzmusiikin historiaa laulajille, tiiviskurssi, Espoon työväenopisto, 6. –7.2.2010, 12. –13.3.2011, 26.–27.1.2013  

 

Tutkimustyön tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Luennot

Konferenssiluento Does attending to music playschool enhance children’s linguistic skills?Kielitieteen päivät, Helsinki, 9.5.2018

Yleisöluento Musiikin vaikutukset aivoihin, järjestäjänä KYN-NET ry, Helsinki, 28.4.2018

Avoin yleisöluento Musiikki lapsen kielenkehityksen ja muun oppimisen tukena, järjestäjänä Helsingin Seudun Erilaiset Oppijat ry, Helsinki, 21.3.2018

Avoin keskustelutilaisuus, Taiteen ja kaksikielisyyden vaikutus lapsen kehitykselle, järjestäjinä Kansallisooppera ja Svenska Kulturfonden i Björneborg, Pori 13.9.2017

Yleisöluento, Musiikki ja aivot, Kymi sinfonietan Strategiapäivä, Kotka, 9.9.2016

 

Yleistajuiset kirjoitukset

                      Lehtiartikkeli Tarua vai totta, Kielipolku, 18.5.2018

Mielipidekirjoitus Musiikkiluokka kehittää teräviä ja iloisia aivoja, Helsingin Sanomat 22.1.2017 (yhteiskirjoitus: Virtala, Torppa, Linnavalli, Huotilainen & Tervaniemi)

 

Medianäkyvyys

Haastattelu Suomalaistutkimus: muskari kehittää lapsen sanavarastoa, Vauva.fi –nettiuutiset, 15.8.2018, https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/kasvatus/leikki-ika/suomalaistutkimus-muskari-kehittaa-lapsen-sanavarastoa

Haastattelu Jo pieni ripaus muskaria päiväkodissa kohensi lasten kielellisiä kykyjä – Espoossa lystin kustantavat vanhemmat, Helsingissä kiertää Musakärry, Helsingin Sanomat, 9.6.2018, https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005712767.html?share=3bc50a896f6ba643f46327711c3bbcbc

Haastattelu Muskariin, satujumppaan vai ei kumpaankaan: näin harrastukset vaikuttavat pikkulapsen kehitykseen, Ylen nettiuutiset, 3.2.2018, https://yle.fi/uutiset/3-10050702

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Kognitiotiede, FM

Myöntöpäivä: 11 kesäkuuta 2014

Musiikkitiede, FM

Myöntöpäivä: 31 toukokuuta 2002

Pop&Jazzmusiikki, Musiikkipedagogi, AMK

Tieteenalat

 • 3112 Neurotieteet
 • 515 Psykologia
 • EEG, children, development, music, language
 • 6162 Kognitiotiede
 • 516 Kasvatustieteet
 • 6163 Logopedia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maatasolla toteutettu yhteistyö. Saat syvempiä lisätietoja pisteitä napsauttamalla.
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.