Valokuva Tiina Airaksinen
19982021

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Aasian alueen tutkimus ja erityisesti nationalistiset identiteetit, sukupuolen tutkimus, naisten toimijuus, imperialismi ja kulttuurien vuorovaikutus. Projektissa Suomalaiset Kiinassa -Kiina Suomessa analysoin suomalaisten identiteettiä Kiinassa ja kiinalaisten yhteistyötä suomalaisten kanssa. Parhaillaan käynnissä olevassa tutkimuksessa tarkastelen Myanmarin buddhalaista nationalismia ja sen suhdetta rohingojen identiteettiin. Pedagogisesti kiinnostava teema opetuksessani ja opetuksen tutkimuksessa on digitaalisen pedagogiikan kehittäminen kulttuurien tutkimuksessa.
Twitter: TiinaAiraksine1

Ansioluettelo

2019- Opettajien akatemian jäsen, Helsingin yliopisto

2018-  Varajohtaja, Kulttuurien osasto /Deputy Director, Department of Cultures

2015 Aasian tutkimuksen dosentti / Docent in Asian Studies

2015 Opettajan pedagoginen kelpoisuus (Yliopistopedagogiikka, 60 opintopistettä, Helsingin yliopisto), Teacher’s Pedagogical Qualification (University Pedagogy, 60cr, University of Helsinki)

2007 - Aasian tutkimuksen yliopistonlehtori / Senior Lecturer in Asian Studies

2003 Doctor of Philosophy, School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London

Tieteenalat

 • 615 Historia ja arkeologia
 • Kiinan moderni ja nykyhistoria
 • Aasian moderni historia
 • 616 Muut humanistiset tieteet
 • Kulttuurienvälinen vuorovaikutus
 • Aasian tutkimus
 • sukupuolen tutkimus
 • 517 Valtio-oppi, hallintotiede
 • Aasian kansainvälinen politiikka
 • nationalismi Aasiassa
 • 516 Kasvatustieteet
 • Digitaalinen pedagogiikka
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.