Valokuva Timo Åvist
  • Suomi

  • PL 4 (Vuorikatu 3)

    00014

    Suomi

20052021

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Tutkimusalueet

Säämingin kansanopiston perustaminen ja muuttuminen uuspietistiseksi

Käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielma, huhtikuu 1998 (77 s.)

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Säämingin kristillisen opiston perustamisen ja sen taustaryhmittymän vaihtumisen vaikutuksia opiston asemaan herätysliikeopistojen joukossa.

 

Papisto ja pappilakulttuuri Suur-Kalajoella autonomian aikana

Käytännöllisen teologian jatkotutkimus (tekeillä)

Tutkimus pyrkii toisaalta selvittämään pappilakulttuuria juridisena, kulttuuri-, sosiaali- ja kirkkohistoriallisena sekä kansatieteellisenä ilmiönä autonomian ajan Suomessa, ja toisaalta tarkastelemaan sitä, miten se käytännössä ilmeni ja toteutui pohjalaisessa kirkollisuudessa vahvasti herätysliikkeiden leimaamassa Kalajokilaaksossa.

Tieteenalat

  • 614 Teologia
  • pappilakulttuuri, kristilliset kansanopistot