Valokuva Tuija Kinnunen

Tuija Kinnunen

Yliopistonlehtori

 • PL 24 (Unioninkatu 40)

  00014

  Suomi

20032021

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Työskentelen Helsingin yliopistossa saksan kääntämisen yliopistonlehtorina. Olen saanut käännöstieteen dosentin arvon. Opetan kääntämiseen liittyviä opintojaksoja kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa. Kursseihini kuuluvat mm. ammattikääntäminen, erikoisalojen tekstien kääntäminen, oikeusalan tekstien kääntäminen, EU-tekstien kääntäminen ja auktorisoitu kääntäminen. Lisäksi opetan graduseminaaria ja järjestän metodiopetusta sekä ohjaan tutkielmia. Osaa näistä opetan yhdessä muiden kielten kääntämisen opettajien kanssa. Toimin oikeustulkkauksen opintosuunnan vastuuopettajana.

Opetuksen ohella teen tutkimusta oikeustulkkauksesta ja oikeusalan monikieliseen viestintään liittyvistä seikoista. Tutkimukseni liittyy monikielisyyteen liittyviin yhteiskunnallisiin ja ammatillisiin kysymyksiin. Olen kiinnostunut viestinnän saavutettavuudesta (olen toimittanut aiheesta kirjan yhdessä Maija Hirvosen kanssa), kehollisen vuorovaikutuksen tavoista tulkkaustilanteissa sekä käännös- ja tulkkauspoliittisista kysymyksistä.

Väitöskirjani kirjoitin Tampereen yliopistossa lakitekstien käännösten tulkinnasta. Siinä keskityin oikeudellisten käsitteiden kääntämisen problematiikkaan erityisesti niiden käännösten tulkinnan näkökulmasta. Väitöksenjälkeistä tutkimusta tein Suomen Akatemian rahoittamassa tutkijatohtorin projektissa, jossa tutkin juristien ja tulkkien tapoja toimia yhdessä monikielisissä oikeudenkäynneissä. Erityisesti tarkastelin sitä, miten tulkin työ otetaan huomioon oikeudenkäynnin järjestämisessä ja itse oikeudenkäynnissä.


Opetuksen ja tutkimuksen ohella olen osallistunut erilaisiin kehittämishankkeisiin asiantuntijajäsenenä. Olen toiminut oikeustulkin erikoisammattitutkinnon suunnittelussa OPH:n asettaman projektiryhmän puheenjohtajana. Olen myös ollut aktiivisesti vaikuttamassa valtakunnalliseen korkeakoulujen väliseen yhteistyöhankkeeseen, jossa kehitettiin malli korkeakoulutasoiselle oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutukselle (erko). Tämä erikoistumiskoulutus aloitettiin syksyllä 2018 Diakonia-ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston kanssa yhteistyössä. Helsingin yliopisto vastasi osaltaan koulutuksen toteuttamisesta.

Olen humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston ja yliopistokollegion jäsen.

Toimin auktorisoidun kääntäjän lautakunnassa varajäsenenä.

 

Koulutustiedot

Käännöstieteen dosentti

Koulutustiedot

Tampereen yliopisto

Koulutustiedot

Filosofian tohtori

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet
 • Translation Studies
 • käännöstiede
 • oikeustulkkaus
 • kääntäminen, tulkkaus
 • kääntäjänkoulutus
 • Översättningsvetenskap
 • översättarutbildning
 • Translationswissenschaft
 • 616 Muut humanistiset tieteet
 • Translation Studies
 • Käännöstiede
 • Översättningsvetenskap

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai