• PL 59 (Unioninkatu 38)

  00014

  Suomi

20042020
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkimus

Nykyinen tutkimushankkeeni käsittelee Mannerheim-myytin ja henkilökultin syntyä ja vaiheita vuodesta 1918 nykypäivään. Aloitin työn hankkeen parissa 2015 tutkijakollegiumissa. Lukuvuodet 2018-2020 toimin historian yliopistonlehtorina. Tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä on selvittää, miksi Mannerheim-kultti ja sen vastakuvat ovat niin elinvoimaisia, miksi ne voimistuvat aina yhteiskunnallisten ja kulttuuristen solmukohtien aikana ja kuinka myytti asettuu ylirajaiseen yhteyteensä? Tutkimuksen lähtökohta ei ole purkaa henkilökulttia tyyliin "myytti ja todellisuus", vaan tarkastella nimenomaan myytin ja sen rakentajien tarkoitusperiä ja ihmisten tarpeita myyteille. Myytti ei ole aina valhe vaan tapa jäsentää ymmärrettyä todellisuutta.

Toisessa käynnissä olevassa projektissa tutkin yhdessä Aapo Roseliuksen kanssa suomenkielisen siirtoväen asuttamista ruotsin- ja kaksikielisille seuduille vuosina 1940–1950. Aihe on vähän tutkittu teema erityisesti maanluovuttajien ja vastaanottaneiden kuntien asukkaiden näkökulmasta.

Vuosina 2011–2014 työskentelin post  doc -tutkimuksen parissa Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Emotions and the Cultural History of War  in Finland, 1939–1951.  Projektin ja oman tutkimukseni tavoitteena oli kehittää tunteiden historian  metodologiaa ja pohtia kollektiivisten ja henkilökohtaisten tunteiden ja tunnekuvausten vuorovaikutusta modernissa sodassa. Erityisesti olen kiinnostunut ns. talvisodan hengen ja myytin spontaanista ja tietoisesta rakentumisesta ja sen purkautumisesta. Syksyllä 2015 julkaistun tutkimuksen Sodan henki. Kaunis ja ruma talvisota (WSOY) keskipisteessä ovat lisäksi "sotainnostus" ja illuusion katoamiseen liittynyt syyllisten etsintä. Tutkimus tarjoaa välineitä myös nykykonfliktien tunnekontrollin ja ryhmäkokemuksen tarkasteluun. Lukuvuonna 2012–2013 toimin vierailevana tutkijana Lontoon yliopiston Queen Mary Collegen tunteiden historian tutkimuskeskuksessa.

Lisäksi olen toimittanut yhdessä Aapo Roseliuksen kanssa englanninkielisen teoksen Suomen sisällissodasta, sen seurauksista ja muistamisesta The Finnish Civil War 1918: History, Memory, Legacy (Brill, 2014). Teoksen suomennos Rikki revitty maa: Suomen sisällissodan kokemukset ja perintö (Gaudeamus) ilmestyi 2018.

Tutkimusaiheeni toisen maailmansodan, sisällissodan ja Mannerheim-myytin äärellä lienevät loogista jatkoa väitöskirjalleni. Väittelin talvella 2011 kansallisvaltion ja  uhriajattelun suhdetta tarkastelleella tutkimuksella Lippu, uhri, kansakunta. Ryhmäkokemukset ja -rajat Suomessa 1917–1945. Työn kantavana tutkimusongelmana toimi kysymys, miksi uhraaminen  ja uhrautuminen kuuluvat kiinteästi nationalismiin ja joukkoliikkeisiin. Tätä  peruskysymystä tutkimuksessa lähestyttiin suomalaisten ryhmäsymbolien kautta  ns. ensimmäisessä tasavallassa. Erityisesti kansallislippu ja työväenliput  toimivat tuolloin ryhmätunnetta kiinteyttävinä tunnuksina, joiden  vertauskuvallinen mahti kiinnittyi vahvasti vuoden 1918 sisällissotaan.  Lippukulttuurin kautta avautuu oiva näkökulma suomalaisessa yhteiskunnassa  vaikuttaneisiin joukkotunteisiin ja rajojen määrittelyihin. Tutkimuksessa  pohditaan väkivallan ja uhrautumisen kytköksiä muun muassa sisällissodan  valtatyhjiön, sodan muistamisen, kansakunnan rakentamisen ja ns. talvisodan  hengen kautta.

Tutkimus on julkaistu myös editoituna otsikolla Sinun puolestas elää ja kuolla.  Suomen liput, nationalismi ja veriuhri 1917–1945 (WSOY, 2011). Teos palkittiin Vuoden tiedekirjana 2011.

Opetus

Lukuvuodet 2018–2020 toimin historian yliopistonlehtorina. Opetuksen painopistealue on moderni Suomen ja Pohjoismaiden historia.

Olen suunnittelut ja opettanut vuodesta 2008 kursseja ja luentoja sodan kulttuurihistoriasta, nationalismista, henkilökulteista ja tunteiden historiasta Helsingin yliopistossa ja muissa yliopistoissa.

Kiinnostukset

 • tunteiden  historia
 • modernin  sodan kulttuurihistoria
 • uhri ja  väkivalta
 • ryhmätunnukset,  myytit ja kollektiivinen muisti
 • nationalismi

 

Ansioluettelo

14 Jan 2019

 

1. PERSONAL DETAILS

Tepora, Tuomas

Orcid:0000-0002-0373-1947

b. 1978; nationality: Finnish

LinkedIn: https://fi.linkedin.com/in/tuomas-tepora-6b5b723

 

2. EDUCATION

-4/2011: Ph. D., University of Helsinki,Finland.

-1/2005: MA, University of Helsinki, Finland

-10/2015: Title of Docent, Finnish and Nordic history, University of Helsinki.

 

3. CURRENT EMPLOYMENT

-8/2018–(7/2020): University lecturer in history, University of Helsinki, Dept. of Philosophy, History and Art Studies.

 

4. PAST EMPLOYMENT

-9/2015–7/2018: Core fellow/university researcher, University of Helsinki, Helsinki Collegium for Advanced Studies.

-8/2014­–8/2015: Postdoctoral grant researcher, University of Helsinki, funded by Kaatuneiden muistosäätiö & Kordelin Foundation.

-7/2011–7/2014: Postdoctoral researcher, University of Helsinki, Dept. of Philosophy, History, Culture and Art Studies, researcher in the Academy of Finland project “Emotions and the Cultural History of War in Finland, 1939–1951”.

-9/2012–6/2013: Visiting postdoctoral fellow, Queen Mary College, University of London, Centre for the History of Emotions.

-7/2010–6/2011: Postdoctoral grant researcher, University of Helsinki, funded by Ehrnrooth Foundation.

-9/2005–6/2010: Doctoral fellow, University of Helsinki,

Funded by the Finnish Cultural Foundation and the University of Helsinki Funds.

-9/2004–11/2004: Editorial Assistant, Finnish Literature Society.

-Since 2005: Public lecturer and non-fiction writer.

 

5. PERSONAL RESEARCH FUNDING AND GRANTS

-6/2018: research grant, Ehrnrooth Foundation, 16,500 €.

-5/2018: research grant, Helander Foundation, 12,000 €.

-9/2015–7/2018: university basic funding, based on an international call for research applications, Helsinki Collegium for Advanced Studies.

-1/2015–12/2015: research grant, Kordelin Foundation, 28,000 €.

- 5/2015: research grant, Committee for Public Information in Finland, 3,500 €.

-8/2014–12/2014: research grant, Kaatuneiden muistosäätiö, 10,000 €.

-9/2012–6/2013: visiting fellowship in the UK, Ehrnrooth Foundation, 11,000 €.

-7/2011–7/2014: employed postdoctoral project researcher, Academy of Finland, University of Helsinki.

-7/2010–6/2011: research grant, Ehrnrooth Foundation, 16,000 €.

- 12/2009–5/2010, research grant, University of Helsinki Funds, 8,330 €.

-9/2006–8/2009, research grant, Finnish Cultural Foundation, 50,000 €.

-9/2005–8/2006, research grant, University of Helsinki Funds, 14,500 €.

- Joint application responsibilities, 9/2010 call: Academy of Finland project funding, “Emotions and the Cultural History of War in Finland, 1939–1951”, head Prof Henrik Meinander, my responsibility was 45 % of the application.

 

6. LEADERSHIP AND SUPERVISION EXPERIENCE

-Supervision of doctoral dissertations (Olli Siitonen, ongoing); MA theses (2).

 

7. TEACHING EXPERIENCE

-2018–(2019): full-time teaching position, university lecturer, BA & MA studies in history, including praktikum/BA seminar, University of Helsinki.

Previous courses designed and taught:

-2017 “Political personality cults in modern history”, University of Helsinki.

-2012 & 2008: “Cultural history of war”, University of Helsinki.

-2012: Coordination and lecturing on ”Finnish Nationalism: The Birth of the Nation”,

-2008: Coordination and lecturing on “War and Children”,

-Since 2007: Individual lectures on various courses at the Universities of Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Oulu and Eastern Finland.

 

8. EXPERIENCE OF ORGANISING SCIENTIFIC MEETINGS

-2017: The Historicity of Emotions Symposium, HCAS, chair of the organising committee, 20 participants.

-2014: Emotions and the Cultural History of the World Wars Conference, University of Helsinki, member of the organising committee, 50 participants.

-Since 2006: Domestic workshops and seminars.

 

9. AWARDS AND HONOURS

-The Academic Book of the Year Prize (2011) (Vuoden tiedekirja), “Sinun puolestas elää ja kuolla”.

-Honorary mention of Lauri Jäntti Foundation in 2016, “Sodan henki”.

-Shortlisted for the Kanava prize for non-fiction in 2015, “Sodan henki”.

-Shortlisted as a part of the group of authors for the “Finlandia Prize for non-fiction” (Tieto-Finlandia) in 2008, “Ruma sota”.

 

10. OTHER SCIENTIFIC MERITS

-2014–2018: Peer-reviews for Journal of Historical Sociology, Ab Imperio Quarterly, Journal of Modern European History, Historiallinen Aikakauskirja, Kasvatus & Aika, Musiikki, COLLeGIUM, HLS, Faravid, Museo, Ajankohta and for the publishers Vastapaino, SKS and Terveyskylpyläliitto.

-2016–2018: Staff representative in the Board, Helsinki Collegium for Advanced Studies.

-2018–(2019): Member of the Board, BA programme in history, University of Helsinki.

-2017: Invited keynotes at Queen’s University, Belfast, Helmut Schmidt University, Hamburg & University of Turku, Finland.

Since 2015: Production of scientific, peer-reviewed open-access publications and teaching material.

 

11. MEMBERSHIPS AND POSITIONS OF TRUST

-2009–2011: Vice-chair of the Historical Association (Historiallinen Yhdistys); Member of the board, 2006–2008.

-Since 2016: Finnish Historical Society (Suomen Historiallinen Seura), elected academic member.

-Since 2016: The Finnish Network for the History of Emotions, founding member.

-Other notable memberships: International Society for Cultural History, Association for the Study of Ethnicity and Nationalism, Society for the Advancement of Scandinavian Study, Historians without Borders in Finland, Association of Finnish Non-fiction Writers.

Tieteenalat

 • 615 Historia ja arkeologia
 • cultural history of war
 • nationalism
 • history of emotions
 • sacrifice
 • collective symbols; flags
 • mass movements
 • collective memory

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö Viimeisin maatasolla toteutettu yhteistyö. Saat syvempiä lisätietoja pisteitä napsauttamalla.

Julkaisut 2004 2020

Sodan henki: kaunis ja ruma talvisota

Tepora, T., 2015, Helsinki: WSOY. 372 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Sinun puolestas elää ja kuolla: Suomen liput, nationalismi ja veriuhri 1917-1945

Tepora, T., 2011, Helsinki: WSOY. 480 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Lippu, uhri, kansakunta: ryhmäkokemukset ja -rajat Suomessa 1917-1945

Tepora, T., 2011, Helsinki: T. Tepora. 332 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirja

Open access
Tiedosto

The Finnish Civil War 1918: history, memory, legacy

Tepora, T. (toim.) & Roselius, A. (toim.), 2014, Leiden & Boston: Brill . 454 Sivumäärä (History of Warfare; Vuosikerta 101)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Coming to Terms with Violence: Sacrifice, Collective Memory and Reconciliation in Inter-war Finland

Tepora, T., 2014, julkaisussa : Scandinavian Journal of History. 39, 4, s. 487-509 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Projektit 2011 2018

 • 5 Päättynyt

Tunteet ja sodan kulttuurihistoria Suomessa vv. 1939–51

Meinander, H., Kivimäki, V. & Tepora, T.

01/01/201131/12/2014

Projekti: Tutkimusprojekti

Tunne ja tieto

Lyytikäinen, P., Rossi, R., Salmela, M., Pyrhönen, H., Vanhanen, T. E., Tepora, T., Voutilainen, L., Palmén, R., Sklar, H. & Polvinen, M.

01/01/201531/12/2016

Projekti: Muu projekti

Luvattu maa - Suur-Suomi aate ja suomalaisten pyhä sota

Kirves, J., Tepora, T., Silvennoinen, O., Kivimäki, V. & Näre, S.

01/01/201201/01/2013

Projekti: Tutkimusprojekti

Emotions and the Cultural History of War in Finland, 1939-1951

Meinander, H., Tepora, T. & Kivimäki, V.

01/01/201131/12/2014

Projekti: Tutkimusprojekti

Palkinnot

Vuoden tiedekirja 2011

Tuomas Tepora (Vastaanottaja), 23 maaliskuuta 2012

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Lauri Jäntin säätiön kunniamaininta 2016

Tuomas Tepora (Vastaanottaja), 21 tammikuuta 2016

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Kanava-tietokirjapalkintoehdokkuus 2015

Tuomas Tepora (Vastaanottaja), 22 lokakuuta 2015

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Tieto-Finlandia-ehdokkuus

Tuomas Tepora (Vastaanottaja), 2008

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Aktiviteetit 2005 2019

Queen Mary College, University of London, Centre for the History of Emotions

Tuomas Tepora (Vieraileva tutkija)
3 syyskuuta 201231 toukokuuta 2013

Aktiviteetti: Ulkoisessa instituutiossa vierailun tyypitAkateeminen vierailu toiseen organisaatioon

Historicity of Emotions

Tuomas Tepora (Järjestäjätoimikunnan puheenjohtaja), Jani Pekka Marjanen (Järjestäjätoimikunnan jäsen), Josephine Hoegaerts (Järjestäjätoimikunnan jäsen), Ville Kivimäki (Järjestäjätoimikunnan jäsen), Thomas Devaney (Järjestäjätoimikunnan jäsen)
8 kesäkuuta 20179 kesäkuuta 2017

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Emotions and the Cultural History of the World Wars

Tuomas Tepora (Järjestäjätoimikunnan jäsen)
24 syyskuuta 201425 syyskuuta 2014

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

World Archaeology (Lehti)

Tuomas Tepora (Arvioitsija (reviewer))
marraskuuta 2019

Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

Historiantutkimuksen päivät

Tuomas Tepora (Puhuja)
25 lokakuuta 2019

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys