Valokuva Tuomas Zacheus

Tuomas Zacheus, Tutkijatohtori

20032022

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Curriculum Vitae

1. Henkilötiedot

2. Tutkinnot ja oppiarvot

3. Muu koulutus ja osaaminen

 • 28.3.2013 Opetushallinnon tutkinto (15 op.), Opetushallitus

4. Kielitaito

 • Äidinkieli: Suomi
 • Muu kielitaito: Englanti (hyvä), ruotsi (tyydyttävä = yliopiston virkamiesruotsi)

5. Nykyinen työ

  • Tutkijatohtori, Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos 1.1.2021–

6. Aiempi työkokemus

 • Tutkijatohtori, Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta 1.1.–30.4.2021.

Työtehtävänä nuorten opinto- ja uraohjausta kartoittavan raportin kirjoittaminen.

 • Erikoistutkija, Siirtolaisuusinstituutti 25.2.2019–31.7.2019.

Työtehtävinä Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategiaan liittyvän tilastokatsauksen laatiminen, Varsinais-Suomen yrityksille suunnatun kyselylomakkeen suunnittelu, toteuttaminen ja analysointi sekä maakunnallisten ja viranomaisasiantuntijoiden haastattelut.

 

 • Tutkijatohtori, Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos 1.10.2014 –31.8.2018.

Suomen Akatemian hanke: Maahanmuuttajanuorten siirtymät ja koulutukselliset trajektorit: 4-vuotinen pitkittäistutkimus perusopetuksesta jatkokoulutukseen. Työtehtävinä kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusaineistojen keruu, analysointi ja tutkimusraporttien ja tieteellisten artikkelien kirjoittaminen.

 

 • Erikoistutkija, Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos 1.10.2013-30.6.2014.

Työtehtävänä tilastollisten analyysien teko vuosina 2003 ja 2013 turkulaisille tehdystä kyselystä (pitkittäistutkimus), jossa kartoitetaan heidän elämäntilannettaan, vapaa-ajanviettotapojaan, hyvinvointiaan ja liikunta-aktiivisuuttaan.

 

 • Post doc apurahatutkija, Turun Kaupunki 1.10.2012-30.9.2013.

Työtehtävänä tutkimusraportin kirjoittaminen kaupungin liikuntapalveluista maahanmuuttajien kertomana. 

 

 • Erikoistutkija, Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos 1.1.2009-31.3.2012.

Työtehtävänä maahanmuuttajien liikunta-aineiston keruu, tallennus, analysointi ja tutkimusraportin ja tieteellisten artikkelien kirjoittaminen sekä tutkimusavustajien lähimpänä esimiehenä toimiminen.

 

 • Projektityöntekijä, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 1.10-31.12.2008.

Työtehtävänä Suomen ammattikorkeakoulujen työelämäyhteysraportin laatiminen.

 

Erikoistutkija, Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos 1.9.-30.9.2008.

Työtehtävänä tutkimusrahoituksen haku Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä.

 

 • Tutkija, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 1.7.2008-31.8.2008.

Työtehtävinä ISSP vapaa-aikaraportin laatiminen.

 

 • Tutkija, Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos 1.1.2007-30.6.2008.

Työtehtävinä kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusaineistojen keruu, analysointi ja tutkimusraporttien ja tieteellisten artikkelien kirjoittaminen.

 

 • Tutkimusassistentti, Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos 1.7.2002-31.12.2006.

Työtehtävinä kvantitatiivisen tilastoaineiston keruu, tallennus, analysointi ja tutkimusraportin ja tieteellisten artikkelien kirjoittaminen sekä tutkimusavustajien lähimpänä esimiehenä toimiminen.

 

 • St. opettaja, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus 2002-2004.

Työtehtävinä avoimen yliopiston kasvatustieteen aineopintojen esseiden arviointi.

 

 • Tutkimusavustaja, Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos 1.1.2002-30.6.2002.

Työtehtävinä tilastoaineiston analysointi ja tutkimusraportin kirjoittaminen.

 

 • Toimistosihteeri, Turun kesäyliopisto, 2.4.2001-31.8.2001.

Työtehtävinä asiakaspalvelu, opintoneuvonta, käytännön kurssijärjestelyt, asiakastietojen ylläpito, laskutus, reskontran valvonta, markkinointi, opintorekisteriohjelman kehittely sekä tenttien valvonta.

 

 • St. toimistoapulainen, Turun kesäyliopisto 1.9.2000-1.4.2001.

Työtehtävinä käytännön kurssijärjestelyt, markkinointi sekä tenttien valvonta.

 

 • Toimistoapulainen, Turun kesäyliopisto, 2.5.2000-31.8.2000.

Työtehtävinä asiakaspalvelu, asiakasrekisterin ylläpito, käytännön kurssijärjestelyt, kurssien arviointityöhön perehtyminen, kurssien tilastointi sekä tenttien valvonta.

 

 • Rakennusmies, Hartela Oy 31.5.1999-2.7.1999

 

 • Kouluavustaja, Martin koulu 31.8.1995-31.5.1996.

Työtehtävinä avustava opetustyö, opettajan sijaisuudet, maahanmuuttajien tukiopetus.

 

 • Harjoittelija, Turun Kaupunki, talonrakennusosasto 3.6.1991-28.6.1991, 1.6.1990-29.6.1990 ja 3.7.1989-28.7.1989

7. Tauot työuralla

 • 1.8.2019–30.9.2020. Edellisen tutkimusprojektin rahoitus loppui. Opettajan pedagogisten opintojen suorittaminen. Uuden työn etsintä.
 • 1.9.2018–24.2.2019. Edellisen tutkimusprojektin rahoitus loppui. Uuden työn etsintä.
 • 1.7.2014–31.9.2014. Edellisen tutkimusprojektin rahoitus loppui. Uuden työn etsintä.
 • 1.4.2012–31.9.2012. Edellisen tutkimusprojektin rahoitus loppui. Opetushallinnon tutkinnon suorittaminen. Uuden työn etsintä.

8. Tutkimusrahoitus ja apurahat

 • 4-vuotinen rahoitus Suomen Akatemiasta 2014–2018 (Maahanmuuttajanuorten koulutussiirtymät ja koulutukselliset trajektorit: 4-vuotinen pitkittäistutkimus perusopetuksesta jatkokoulutukseen), rooli: yksi hakemuksen tekijöistä, Markku Jahnukainen ja Joel Kivirauma.

 

 • Post doc apurahatutkija (Kaupungin liikuntapalvelut maahanmuuttajien kokemina), Turun Kaupunki 2012–2013, rooli: hakemuksen tekijä

 

 • 3-vuotinen rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriöstä 2009–2011 (Liikunnan ja urheilun merkitys maahanmuuttajien akkulturaatiossa), rooli: hakemuksen tekijä, Risto Rinne.

 

 • 3-vuotinen rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriöstä 2004–2006 (Sukupolvien liikuntasuhde), rooli: hakemuksen tekijä, Risto Rinne.

 

9. Tutkimuksen tuotokset 14.9.2021

 • Kokonaisjulkaisumäärä 58, joista 26 vertaisarvioitua. Ks. Erillinen julkaisuluettelo.
 • Researchgate: Impact factor 10
 •  Google scholar: Sitaatit 567, h-indeksi 15, i10-indeksi 18. 

 

10. Tutkimustyön ohjaus- ja johtamiskokemus

 • Väitöskirjaprojektin (Sukupolvien liikuntasuhde) aikana vuosina 2004–2008 kahden tutkimusavustajan lähimpänä esimiehenä toimiminen.
 • Liikunnan ja urheilun merkitys maahanmuuttajien akkulturaatiossa -tutkimusprojektin (2009–2011) aikana kolmen tutkimusavustajan lähimpänä esimiehenä toimiminen.

11. Opetusansiot

 • Ks. erillinen opetusportfolio.

12. Palkinnot ja huomionosoitukset

13. Merkittävimmät muut akateemiset ansiot

 • Vertaisarvioija (referee) toimiminen lukuisissa tieteellisissä julkaisuissa, mm. Nordic Journal of Migration Research, Liikunta & Tiede, Nuorisotutkimus, Nuorisotutkimusverkoston tiede -sarja, Kulttuurintutkimus, WiderScreen, Kasvatus & Aika.

14. Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

 • Tutkimustulosten esittely lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kongresseissa.
 • Asiantuntijana toimiminen mediassa, mm. Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Satakunnan Kansa, Kaleva, Yle Radio Suomi (Miten liikunta ja urheilu vaikuttavat maahanmuuttajien kotoutumiseen? YLE, Urheilun taustapeili 10.10.2012), Kotouttaminen.fi -sivusto https://kotouttaminen.fi/en/blogi/-/blogs/koulutus-tuo-mahdollisuuksia-ja-haasteita-maahanmuuttotaustaisille-nuorille
 • Kouluttaja, luento ja asiantuntijalausuntokäynnit yliopiston ulkopuolella: Mm. Tampereen ammattikorkeakoulu 2019, Länsi-Suomen aluehallintovirasto 2018, Turun Ammatti-instituutti 2017, Nuorisotutkimusverkosto 2016, Vöyrin urheiluopisto 2014, Espoon kaupunki 2011, Eläkeläiset Ry, Helsinki 2011, Liikkukaa RY, Helsinki 2011.
 • Tutkimusten tuloksia on hyödynnetty useissa valtioneuvoston raporteissa.
 • Luottamustoimet: Porin seudun diabeetikoiden puheenjohtaja 2021-

Varapuheenjohtaja 2020, hallituksen jäsen vuodesta 2019. Suomen yleisurheiluarkisto Ry:n hallituksen jäsen ja sihteeri 2006–2007.

15. Muuta

 • Kestävyysjuoksija kansallisella kärkitasolla vuosina 1992-2009-
 • Ennätyksiä: puolimaraton 1.09.41, maraton 2.33.19.
 • Puolimaratonin SM-kisojen 7. vuonna 2001, Maratonin SM-kisojen 7. vuonna 1999.
 • Yleisen sarjan Suomen mestari maastojuoksun joukkuekilpailusta vuonna 2000.
 • Kaksi nuorten SM-Hopeaa P 18 4x800m (1992), P 20 4x1500m (1994).
 • Berliinin maratonin Jubilee Clubin jäsen (pääsyvaatimuksena vähintään 10 maaliin juostua Berliinin maratonia).
 • Porin seudun diabeetikoiden juoksukoulun vetäjä 2019- (ensimmäinen diabeetikoille tarkoitettu juoksukoulu Suomessa).

 

 

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Kasvatustiede, Tohtori

Asemat yliopiston ulkopuolella

Dosentti, Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tidekunta

Tieteenalat

 • 516 Kasvatustieteet

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai