Valokuva Tuomas Zacheus
20032024

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Curriculum Vitae

1. Henkilötiedot

2. Tutkinnot ja oppiarvot

3. Muu koulutus ja osaaminen

 • 28.3.2013 Opetushallinnon tutkinto (15 op.), Opetushallitus

4. Kielitaito

 • Äidinkieli: Suomi
 • Muu kielitaito: Englanti (hyvä), ruotsi (tyydyttävä = yliopiston virkamiesruotsi)

5. Nykyinen työ

  • Tutkijatohtori, Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos 1.1.2021–

6. Aiempi työkokemus

 • Tutkijatohtori, Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta 1.1.–30.4.2021.

Työtehtävänä nuorten opinto- ja uraohjausta kartoittavan raportin kirjoittaminen.

 • Erikoistutkija, Siirtolaisuusinstituutti 25.2.2019–31.7.2019.

Työtehtävinä Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategiaan liittyvän tilastokatsauksen laatiminen, Varsinais-Suomen yrityksille suunnatun kyselylomakkeen suunnittelu, toteuttaminen ja analysointi sekä maakunnallisten ja viranomaisasiantuntijoiden haastattelut.

 

 • Tutkijatohtori, Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos 1.10.2014 –31.8.2018.

Suomen Akatemian hanke: Maahanmuuttajanuorten siirtymät ja koulutukselliset trajektorit: 4-vuotinen pitkittäistutkimus perusopetuksesta jatkokoulutukseen. Työtehtävinä kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusaineistojen keruu, analysointi ja tutkimusraporttien ja tieteellisten artikkelien kirjoittaminen.

 

 • Erikoistutkija, Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos 1.10.2013-30.6.2014.

Työtehtävänä tilastollisten analyysien teko vuosina 2003 ja 2013 turkulaisille tehdystä kyselystä (pitkittäistutkimus), jossa kartoitetaan heidän elämäntilannettaan, vapaa-ajanviettotapojaan, hyvinvointiaan ja liikunta-aktiivisuuttaan.

 

 • Post doc apurahatutkija, Turun Kaupunki 1.10.2012-30.9.2013.

Työtehtävänä tutkimusraportin kirjoittaminen kaupungin liikuntapalveluista maahanmuuttajien kertomana. 

 

 • Erikoistutkija, Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos 1.1.2009-31.3.2012.

Työtehtävänä maahanmuuttajien liikunta-aineiston keruu, tallennus, analysointi ja tutkimusraportin ja tieteellisten artikkelien kirjoittaminen sekä tutkimusavustajien lähimpänä esimiehenä toimiminen.

 

 • Projektityöntekijä, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 1.10-31.12.2008.

Työtehtävänä Suomen ammattikorkeakoulujen työelämäyhteysraportin laatiminen.

 

Erikoistutkija, Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos 1.9.-30.9.2008.

Työtehtävänä tutkimusrahoituksen haku Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä.

 

 • Tutkija, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 1.7.2008-31.8.2008.

Työtehtävinä ISSP vapaa-aikaraportin laatiminen.

 

 • Tutkija, Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos 1.1.2007-30.6.2008.

Työtehtävinä kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusaineistojen keruu, analysointi ja tutkimusraporttien ja tieteellisten artikkelien kirjoittaminen.

 

 • Tutkimusassistentti, Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos 1.7.2002-31.12.2006.

Työtehtävinä kvantitatiivisen tilastoaineiston keruu, tallennus, analysointi ja tutkimusraportin ja tieteellisten artikkelien kirjoittaminen sekä tutkimusavustajien lähimpänä esimiehenä toimiminen.

 

 • St. opettaja, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus 2002-2004.

Työtehtävinä avoimen yliopiston kasvatustieteen aineopintojen esseiden arviointi.

 

 • Tutkimusavustaja, Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos 1.1.2002-30.6.2002.

Työtehtävinä tilastoaineiston analysointi ja tutkimusraportin kirjoittaminen.

 

 • Toimistosihteeri, Turun kesäyliopisto, 2.4.2001-31.8.2001.

Työtehtävinä asiakaspalvelu, opintoneuvonta, käytännön kurssijärjestelyt, asiakastietojen ylläpito, laskutus, reskontran valvonta, markkinointi, opintorekisteriohjelman kehittely sekä tenttien valvonta.

 

 • St. toimistoapulainen, Turun kesäyliopisto 1.9.2000-1.4.2001.

Työtehtävinä käytännön kurssijärjestelyt, markkinointi sekä tenttien valvonta.

 

 • Toimistoapulainen, Turun kesäyliopisto, 2.5.2000-31.8.2000.

Työtehtävinä asiakaspalvelu, asiakasrekisterin ylläpito, käytännön kurssijärjestelyt, kurssien arviointityöhön perehtyminen, kurssien tilastointi sekä tenttien valvonta.

 

 • Rakennusmies, Hartela Oy 31.5.1999-2.7.1999

 

 • Kouluavustaja, Martin koulu 31.8.1995-31.5.1996.

Työtehtävinä avustava opetustyö, opettajan sijaisuudet, maahanmuuttajien tukiopetus.

 

 • Harjoittelija, Turun Kaupunki, talonrakennusosasto 3.6.1991-28.6.1991, 1.6.1990-29.6.1990 ja 3.7.1989-28.7.1989

7. Tauot työuralla

 • 1.8.2019–30.9.2020. Edellisen tutkimusprojektin rahoitus loppui. Opettajan pedagogisten opintojen suorittaminen. Uuden työn etsintä.
 • 1.9.2018–24.2.2019. Edellisen tutkimusprojektin rahoitus loppui. Uuden työn etsintä.
 • 1.7.2014–31.9.2014. Edellisen tutkimusprojektin rahoitus loppui. Uuden työn etsintä.
 • 1.4.2012–31.9.2012. Edellisen tutkimusprojektin rahoitus loppui. Opetushallinnon tutkinnon suorittaminen. Uuden työn etsintä.

8. Tutkimusrahoitus ja apurahat

 • 4-vuotinen rahoitus Suomen Akatemiasta 2014–2018 (Maahanmuuttajanuorten koulutussiirtymät ja koulutukselliset trajektorit: 4-vuotinen pitkittäistutkimus perusopetuksesta jatkokoulutukseen), rooli: yksi hakemuksen tekijöistä, Markku Jahnukainen ja Joel Kivirauma.

 

 • Post doc apurahatutkija (Kaupungin liikuntapalvelut maahanmuuttajien kokemina), Turun Kaupunki 2012–2013, rooli: hakemuksen tekijä

 

 • 3-vuotinen rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriöstä 2009–2011 (Liikunnan ja urheilun merkitys maahanmuuttajien akkulturaatiossa), rooli: hakemuksen tekijä, Risto Rinne.

 

 • 3-vuotinen rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriöstä 2004–2006 (Sukupolvien liikuntasuhde), rooli: hakemuksen tekijä, Risto Rinne.

 

9. Tutkimuksen tuotokset 14.9.2021

 • Kokonaisjulkaisumäärä 58, joista 26 vertaisarvioitua. Ks. Erillinen julkaisuluettelo.
 • Researchgate: Impact factor 10
 •  Google scholar: Sitaatit 567, h-indeksi 15, i10-indeksi 18. 

 

10. Tutkimustyön ohjaus- ja johtamiskokemus

 • Väitöskirjaprojektin (Sukupolvien liikuntasuhde) aikana vuosina 2004–2008 kahden tutkimusavustajan lähimpänä esimiehenä toimiminen.
 • Liikunnan ja urheilun merkitys maahanmuuttajien akkulturaatiossa -tutkimusprojektin (2009–2011) aikana kolmen tutkimusavustajan lähimpänä esimiehenä toimiminen.

11. Opetusansiot

 • Ks. erillinen opetusportfolio.

12. Palkinnot ja huomionosoitukset

13. Merkittävimmät muut akateemiset ansiot

 • Vertaisarvioija (referee) toimiminen lukuisissa tieteellisissä julkaisuissa, mm. Nordic Journal of Migration Research, Liikunta & Tiede, Nuorisotutkimus, Nuorisotutkimusverkoston tiede -sarja, Kulttuurintutkimus, WiderScreen, Kasvatus & Aika.

14. Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

 • Tutkimustulosten esittely lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kongresseissa.
 • Asiantuntijana toimiminen mediassa, mm. Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Satakunnan Kansa, Kaleva, Yle Radio Suomi (Miten liikunta ja urheilu vaikuttavat maahanmuuttajien kotoutumiseen? YLE, Urheilun taustapeili 10.10.2012), Kotouttaminen.fi -sivusto https://kotouttaminen.fi/en/blogi/-/blogs/koulutus-tuo-mahdollisuuksia-ja-haasteita-maahanmuuttotaustaisille-nuorille
 • Kouluttaja, luento ja asiantuntijalausuntokäynnit yliopiston ulkopuolella: Mm. Tampereen ammattikorkeakoulu 2019, Länsi-Suomen aluehallintovirasto 2018, Turun Ammatti-instituutti 2017, Nuorisotutkimusverkosto 2016, Vöyrin urheiluopisto 2014, Espoon kaupunki 2011, Eläkeläiset Ry, Helsinki 2011, Liikkukaa RY, Helsinki 2011.
 • Tutkimusten tuloksia on hyödynnetty useissa valtioneuvoston raporteissa.
 • Luottamustoimet: Porin seudun diabeetikoiden puheenjohtaja 2021-

Varapuheenjohtaja 2020, hallituksen jäsen vuodesta 2019. Suomen yleisurheiluarkisto Ry:n hallituksen jäsen ja sihteeri 2006–2007.

15. Muuta

 • Kestävyysjuoksija kansallisella kärkitasolla vuosina 1992-2009-
 • Ennätyksiä: puolimaraton 1.09.41, maraton 2.33.19.
 • Puolimaratonin SM-kisojen 7. vuonna 2001, Maratonin SM-kisojen 7. vuonna 1999.
 • Yleisen sarjan Suomen mestari maastojuoksun joukkuekilpailusta vuonna 2000.
 • Kaksi nuorten SM-Hopeaa P 18 4x800m (1992), P 20 4x1500m (1994).
 • Berliinin maratonin Jubilee Clubin jäsen (pääsyvaatimuksena vähintään 10 maaliin juostua Berliinin maratonia).
 • Porin seudun diabeetikoiden juoksukoulun vetäjä 2019- (ensimmäinen diabeetikoille tarkoitettu juoksukoulu Suomessa).

 

 

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Kasvatustiede, Tohtori

Asemat yliopiston ulkopuolella

Dosentti, Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tidekunta

Tieteenalat

 • 516 Kasvatustieteet

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai