Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Työskentelen johtavana asiantuntijana Helsingin kaupunkitietopalveluissa (ja aiemmin sosiaalipsykologian yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa). Tutkimukseni keskittyy etenkin etnisiin suhteisiin ja maahanmuuttajien kotoutumiseen, mutta viime aikoina olen tutkinut myös eri maailmankatsomuksia edustavien ryhmien välisiä suhteita.  Väitöskirjani käsitteli kulttuurien kohtaamista ja ennakkoluuloja nuorten keskuudessa, ja sen jälkeen olen erikoistunut suomalaisenemmistön ja venäjänkielisen vähemmistön ryhmäsuhteisiin sekä vähemmistöjen välisiin suhteisiin Suomessa. Tällä hetkellä toimin ohjaajana kahdessa sosiaalipsykologian väitöskirjaprojektissa, osana ESSO-tutkimusryhmäämme.

Tutkimuskohteet

Etniset ryhmäsuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen: kansallisiin ja etnisiin identiteetteihin, monikulttuurisuuteen, koettuun syrjintään, ryhmienväliseen kontaktiin ja akkulturaatioon liittyvät kysymykset.

Tieteenalat

  • 5144 Sosiaalipsykologia
  • Ryhmienväliset suhteet
  • Etniset asenteet
  • Maahanmuutto

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai