20092021

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Työskentelen sosiaalipsykologian yliopistonlehtorina Avoimessa yliopistossa. Opetustyöni ohella teen tutkimusta etnisiin ryhmäsuhteisiin ja maahanmuuttajien integraatioon liittyen. Väitöskirjani käsitteli kulttuurien kohtaamista ja ennakkoluuloja nuorten keskuudessa, ja sen jälkeen olen työskennellyt suomalaisenemmistön ja venäjänkielisen vähemmistön ryhmäsuhteita koskevissa tutkimushankkeissa (esim. Vastavuoroinen glokaali naapuruus – venäläiset naapurit Suomessa, Virossa ja Norjassa; INPRES/LADA-projekti inkerinsuomalaisten kotoutumisesta Suomeen, sekä MIRIPS-FI venäjänkielisten maahanmuuttajien ja suomalaisenemmistön ryhmäsuhteista, rahoittajina Koneen Säätiö ja Suomen Akatemia, johtajana prof. Jasinskaja-Lahti). Tutkimustyöni osana toimin säännöllisesti kansainvälisten lehtien vertaisarvioijana.

Avoimessa yliopistossa opetan kandidaatin opintojen tasoisia sosiaalipsykologian kursseja, ja olen myös ohjannut ja arvioinut useita kandidaatin ja pro gradu -tutkielmia sosiaalipsykologian yksikköön sosiaalitieteiden laitokselle. Osallistun myös aktiivisesti ESSO-tutkimusryhmämme tohtorikoulutusseminaariin töiden kommentoijana. Tällä hetkellä ohjaan kolmea väitöskirjantekijää, joiden tutkimukset liittyvät yhteistyöhankkeisiin sosiaalipsykologian yksikössä, johtajinaan Inga Jasinskaja-Lahti ja Karmela Liebkind.

Tutkimuskohteet

Etniset ryhmäsuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen: kansallisiin ja etnisiin identiteetteihin, monikulttuurisuuteen, koettuun syrjintään, ryhmienväliseen kontaktiin ja akkulturaatioon liittyvät kysymykset.

Tieteenalat

  • 5144 Sosiaalipsykologia
  • Ryhmienväliset suhteet
  • Etniset asenteet
  • Maahanmuutto

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai