Valokuva Ulla Ilomäki-Keisala

Ulla Ilomäki-Keisala

 • PL 30 (Kevätkatu 2)

  00014

  Suomi

1987 …2020

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

CV / Ilomäki-Keisala, Ulla

 

TAUSTATIEDOT

Nimi: Ulla Ilomäki-Keisala                                            

Puhelin: +35840189 8959, +35840722 9266,                       

Sähköposti: ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi

Työnantaja: Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Puhelin: +358401898959

 

KOULUTUSTAUSTA (PERUS- JA TÄYDENNYSKOULUTUS)

Työkokemus

 • Vararehtori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 1.8.2012− 31.7.2017.
 • OPStuki 2016 -tukikoulutuksen projektikoordinaattori (projektityön kesto 31.12.2015 saakka)
 • OPStuki 2016 -tukikoulutuksen projektikoordinaattori 23.12.2013−5.2.2014 ja 6.2.2014−4.4.2014 (projektityön kesto 31.12.2014 saakka)
 • Lehtori / opettajankouluttaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 1.8.1991− (jatkuu)
 • Vs. lehtori / opettajankouluttaja Helsingin yliopiston Haagan II normaalikoulu 1.8.1990−31.7.1991
 • Luokanopettaja, Vantaan kaupunki 1.8.1989−31.7.1990
 • Päätoiminen tuntiopettaja / opettajankouluttaja Oulun yliopiston Oulun normaalikoulu 1.8.1987−31.7.1989

 

Koulutus

 • Kasvatustieteiden maisteri, luokanopettajan koulutusohjelma Oulun yliopisto 13.10.1987, erikoistumisaineet suomen kieli, liikunta ja alkuopetus, opetustaito erinomainen
 • Peruskoulu- ja oppikoululainsäädännössä tarkoitettu kouluhallinnon tutkinnon alin arvosana Oulun yliopisto 31.8.1987
 • Opetushallinnon tutkinto (15 op), Opetushallitus 4.5.2012
 • Kehittyvä rehtori – oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen koulutus (30op), Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 7.6.2013
 • Uusien opettajien mentoroinnin kehittämis- ja koulutusohjelma (10 op), Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 6.5.2013

 

Muut ansiot / erityisosaaminen

 • Täydennyskouluttaja, HY+, johtajakoulutukset, Opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman merkitys oppilaitoksen pedagogisessa johtamisessa sekä koulun strategisessa johtamisessa
 • Oppikirjailija, Edukustannus, Kuiske 3-6 Äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjasarja 2018-
 • OPStuki 2016 –tukikoulutuksen johtaminen, koulutussuunnittelu ja toteutus, täydennyskouluttaja; yhteistyöhanke: eNorssi-verkosto, HY Viikin normaalikoulu, aluehallintovirastot, Opetushallitus 2014-2015 (yhteensä 42 koulutustilaisuutta); http://www.ops2016.fi/ops2016/ ja http://www.ops2016.fi/ops2016/tyopajat2015.html
 • OPStuki 2016 –hankkeen koulutussuunnittelu ja toteutus, täydennyskouluttaja; yhteistyöhanke: eNorssi-verkosto, HY Viikin normaalikoulu, aluehallintovirastot, Opetushallitus 2013-2014 (yhteensä 55 koulutustilaisuutta), http://www.ops2016.fi/ops2016/ ja http://www.ops2016.fi/ops2016/tyopajat.html
 • Täydennyskouluttaja, "Opetussuunnitelmauudistus - OPS2016" ja "Arviointi",  Haminan kaupungin opetustoimen henkilöstön opettajatyöpäivä 5.9.2015
 • Täydennyskouluttaja, Inarin kunnan opetussuunnitelmakoulutus "OPS 2016"  29.11.2014
 • Täydennyskouluttaja,  Länsi-Saimaan seutukunnan alueen opetussuunnitelmakoulutus "Kohti uutta opetussuunnitelmaa - OPS2016", Taavetin koulukeskus 1.2.2014
 • Kouluttaja ja ohjausryhmän jäsen, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulkomailla toimivien suomalaisten peruskoulujen opetussuunnitelmatyö (6op) 6.−7.8.2013
 • Luennoitsija, HY opettajankoulutuslaitos, "Vanhempien kohtaamisen haasteet ja kasvatuskumppanuus koulussa - koulun arkea kohtaamassa Minerva-torilla", 27.1.2014 
 • Luennoitsija Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa luokan- ja aineenopettajan koulutusohjelman opetusharjoitteluissa: luentojen aiheet Eheyttäminen ja Eriyttäminen sekä Opetussuunnitelmaprosessi ja OPS 2016
 • Luennoitsija Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa lukuvuonna 2010−2011 kansainvälisille vierailijaryhmille: luento Curriculum process
 • Oppikirjailija, kustannusosakeyhtiö WSOY/SanomaPro, Kulkuri äidinkielen ja kirjallisuuden -oppikirjasarja vuosina 2002−2010
 • Oppikirjailija, kustannusosakeyhtiö Otava, Hei, nyt lasketaan!  -matematiikan oppikirjasarja  vuosina 1995−2001
 • Kouluttajana kustannusosakeyhtiö WSOY:n ja Otavan koulutus- ja markkinointitilaisuuksissa vuosina 1996−2010 eri puolilla Suomea
 • Tuntiopettaja sekä Päijät-Hämeen kesäyliopistossa että Helsingin seudun kesäyliopistossa vuosina 1992 ja 1994
 • Aluekouluttaja ja puheenjohtaja Suomen voimisteluliiton Uudenmaan läänin kouluvoimisteluohjelmassa (Jumppasirkus) vuosina 1991−1995
 • Lausunnonantaja eri oppiaineiden oppikirjojen, tietokirjan ja sähköisten oppimateriaalien käsikirjoituksissa vuosina 2000−2010 (WSOY/SanomaPro)

 Julkaisut ja pedagoginen osaaminen

 • Kulkuri äidinkieli ja kirjallisuus 36, oppikirjasarja ja lisämateriaalit (WSOY/SanomaPro), julkaistuja teoksia vuosina 2005−2009 yhteensä 31
 • Hei, nyt lasketaan! matematiikan oppikirjasarja ja lisämateriaalit (Otava), julkaistuja teoksia vuosina 1996−2000 yhteensä 91
 • "OPStuki 2016 ja LPstöd 2016" -artikkeli teoksessa "Yhdessä kohti tulevaa, eNorssi-verkoston -juhlakirja" s. 70−76, toim. Sanna Isopahkala, LaserMedia 2015
 • Niemi Hannele & Siljander Annamaija yhteistyössä mentoroinnin kehittämisryhmän kanssa (s. 6), HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Unigrafia 2013, "Uuden opettajan mentorointi, Mentoroinnilla oppilaan ja opettajan hyvinvointiin",
  http://www.helsinki.fi/taydennyskoulutus/hankkeet/2013/mentorointi.pdf

 Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen

 • Kehittyvä rehtori - oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen koulutus (30 op), 25.9.2012−7.6.2013, Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 7.6.2013, "Opetussuunnitelmasta ja opetussuunnitelmaprosessin johtamisesta, esimerkkinä Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun ops-prosessi lukuvuonna 2012−2013"
 • Uusien opettajien mentoroinnin –kehittämis- ja koulutusohjelma (10 op), Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 6.5.2013
 • Palmenia Center for Continuing Education, New Teacher Center Institute for Finnish Educators 2011 (30 h of Professional Development), New Teacher Center, Santa Cruz, California USA, 17.-21.10.2011
 • Opetushallinnon tutkinto (15 op), Opetushallitus 4.5.2012
 • Rehtorin työhön valmentava rekrytointikoulutus (6 op),  Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 12.4.2011
 • OPS-prosessinohjaajakoulutus (3 ov), Opetusalan koulutuskeskus/Opetushallitus 19.5.2003
 • eNorssin ohjaajakoulutus 3.3.2010−26.5.2010, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
 • Draama-koulutus (3 op), Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 18.5.2011
 • Lue, kirjoita, viesti – viritä kiinnostus äidinkieleen ja kirjallisuuteen (6 op), Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 18.12.2006
 • Työniloa opettajan arkipäivään – eväitä työssä jaksamiseen (3 ov), Opetusalan koulutuskeskus / Opetushallitus, 9.4.2004
 • WWW-aineistojen tekijäkoulutus (5 ov), Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitos 18.9.2000
 • Hypermediapohjaisen oppimateriaalin tuottaminen (3 ov), Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitos 17.5.2000
 • Monimuoto-opetus opettajankoulutuksessa –koulutusohjelma (4 ov), Jyväskylän Chydenius-Instituutti 3.12.1993
 • Äidinkielen ja kirjallisuuden, matematiikan ja liikunnan kursseja vuosina 1995-2006

 Henkilökohtaiset vahvuudet

 • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
 • Sitoutuminen työhön ja työyhteisöön
 • Suunnittelu- ja organisointitaidot
 • Toiminnan tehokkuus ja vastuullisuus
 • Sisältöjen hallinta mm. perusopetuksen opetussuunnitelma
 • Suunnittelu- ja koulutustehtävät

Lisätietoja:

Co-operation with Tieto, Finnish IT company (in English)

Yhteistyö Tieto Finland Oy:n kanssa /Co-operation with Tieto, Finnish IT company (in Finnish)

 Article about Curriculum Support Program 2016 in Finnish published by eNorssi network (pages 70-76)

http://www.enorssi.fi/enorssi-verkosto/asiakirjoja-1/2015-2016/tutkoke-juhlajulkaisu

Finnish Broadcasting Company´s news about digital learning by using Chromebooks

 News in Helsingin Sanomat

 

Koulutustiedot

Kehittyvä rehtori - oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen koulutus (30 op.), Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, 7.6.2013

Koulutustiedot

Rehtorin työhön valmentava rekrytointikoulutus (6op), Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 17.4.2011

Koulutustiedot

Opetushallinnon tutkinto (15 op.), Opetushallitus 4.5.2012

Koulutustiedot

Palmenia Centre for Continuing Education, New Teacher Center Institute Finnish Educators 2011, New Teacher Center, Santa Cruz, California, USA (30 h of Professional Development)

Koulutustiedot

Uusien opettajien mentoroinnin -kehittämis- ja koulutusohjelma (10 op), Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja CICERO-Learning 6.5.2013

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai