Valokuva Ulla Liukkunen
1991 …2024

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori. Helsingin yliopiston dosentti. Valtakunnallisen Kiinan oikeuden ja kiinalaisen oikeuskulttuurin keskuksen johtaja 2022 saakka. Suomen Akatemian rahoittamien kansainvälistä työoikeutta ja vertailevaa työoikeutta sekä kansainvälistä yksityisoikeutta koskevien tutkimusprojektien johtaja.

Ennen professorin tehtävää työ- ja elinkeinoministeriön lainsäädäntöneuvos laaja-alaisissa lainvalmistelutehtävissä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla (erityisesti EU-lainsäädännön valmistelussa ja täytäntöönpanossa).

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan jäsen, markkinaoikeuden jäsen (-22 saakka) ja työtuomioistuimen varajäsen.

Lainsäädännön arviointineuvoston jäsen.

Toiminut Suomen Akatemian työoikeuden akatemiatutkijana ja vanhempana tutkijana Suomen Akatemian huippuyksikössä 2008-2013. Laaja Työsuojelurahaston rahoittama tutkimushanke Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden hallinta rajat ylittävien yritysjärjestelyiden ja palvelukaupan kannalta. Useita tieteellisiä luottamustehtäviä, kuten Helsingin yliopiston tieteellisen neuvoston jäsenyys, ja jäsenyyksiä kansainvälisissä tutkimusprojekteissa erityisesti kansainvälisen ja EU:n työoikeuden alalla. European China Law Studies Association (ECLS), hallituksen jäsen.

IACL:n (International Academy of Comparative Law) nimeämä työoikeuden General Rapporteur järjestön Fukuokassa 2018 pidettyyn maailmankonferenssiin teemana "The Role of Collective Bargaining in Labour Law Regimes".

European Centre of Expertise in the Field of Labour Law, Employment and Labour Market Policies, jäsen.

Tieteellisiä julkaisuja työoikeudesta, transnationaalista oikeudesta ja kansainvälisestä yksityisoikeudesta. Kuusi monografiaa ja kahdeksan toimitettua kansainvälistä teosta sekä lukuisia artikkeleita alan tieteellisissä refereejulkaisuissa.

Ajankohtaisia julkaisuja: Collective Bargaining in Labour Law Regimes - A Global Perspective (Springer); Employment and Private International Law (Elgar).

Pitänyt 2022 kutsusta The Hague Academy of International´n Recueil des Cours luentosarjan.

 


Professor of Labour Law and Private International Law at the University of Helsinki. Docent of the University of Helsinki. Director of the Center of Chinese Law and Chinese Legal Culture until 2022. Leader of three Finnish Academy funded research projects concerning international and comparative labour law as well as private international law. Finnish Academy Research Fellow in labour law. Senior Researcher of the Finnish Academy Centre of Excellence in 2008-2013.

Prior to joining the academia acted as a Senior Adviser, Legislative Affairs, of the Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, with comprehensive law drafting experience at national and international level (especially EU-legislation and its implementation).

Member of the Finnish Committee for Confirming the General Applicability of Collective Agreements; Member of the Market Court until 2022; Vice Member of the Labour Court.

Member of the Finnish Council of Regulatory Impact Analysis.

Professor Liukkunen has conducted a large Finnish Work Environment Fund funded research project titled: 'Managing the Social Dimension of Globalization from the Point of View of Cross Border Restructuring and Services'.

Holder of several scientific positions of trust, including Membership of the Scientific Council, University of Helsinki, and memberships of international research projects in the field of international and EU labour law. 

Nominated as the General Rapporteur of International Academy of Comparative Law (IACL) XXth World Conference, Fukuoka 2018 with the theme 'The Role of Collective Bargaining in Labour Law Regimes'.

Board Member of the European China Law Studies Association. Member of the European Centre of Expertise in the Field of Labour Law, Employment and Labour Market Policies.

Multiple publications in the fields of labour law, transnational law and private international law, including six monographs (books), six international co-edited books and peer-reviewed journal articles.

Recent publications: Collective Bargaining in Labour Law Regimes - A Global Perspective (Springer); Employment and Private International Law (Elgar).

Invited to give Recueil Des Cours lectures by The Hague Academy of International Law (2022).

Tieteenalat

  • 513 Oikeustiede
  • Työoikeus
  • Kansainvälinen yksityisoikeus
  • Oikeusvertailu
  • Transnationaali oikeus

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai