Valokuva: Ulla-Maija Salo
  • PL 9 (Siltavuorenpenger 3A)

    00014

    Suomi

19952018
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1995 2018

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2017

Ota kantaa, kritisoi, ehdota! Demokratia-workshopin toteuttaminen luokanopettajankoulutuksessa

Löfström, J., Salminen, J., Salo, U-M., Salmenkivi, E., Tammi, T., Rasa, T., Malama, M. & Simpson, A., 2017, Hyvän lähteillä: Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetustyössä. Männistö, P., Rautiainen, M. & Vanhanen-Nuutinen, L. (toim.). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, s. 133-137 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2015

Simsalabim, sisällönanalyysi ja koodaamisen haasteet

Salo, U-M., 2015, Umpikujasta oivallukseen: Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Aaltonen, S. & Högbacka, R. (toim.). Tampere: Tampere University Press, s. 166-190 25 Sivumäärä (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura; nro 165).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
2014

Children’s Letters and Letter Writing as Manifestations of Materiality

Salo, U-M., 24 syyskuuta 2014, Approaching Letters and Letter Writing. Chen, S. & Kelley, A. (toim.). Oxford: Inter-Disciplinary Press, s. 3-14 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sanat, kirjeet, elämät

Salo, U-M., 2014, Altaalla: Juhani Ihanuksen juhlakirja . Ihanus, J. & Talvitie, V. (toim.). [Helsinki]; Norderstedt, Saksa: BoD: ntamo, s. 235-249 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2013

Dear Mrs President - children’s letters to the President of Finland as documents of life.

Salo, U-M., 1 toukokuuta 2013, Documents of Life Revisited: Narrative and Biographical Methodology for a 21st Century Critical Humanism. Stanley, L. (toim.). Farnham: Ashgate, s. 133-147 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2009

Tarina soittorasiasta ja muita koettelemuksia

Salo, U-M., 2009, Opettajaksi kehittyminen, hyvinvointi ja oppimisen strategiat: juhlakirja : Raimo Rajala 60 vuotta. Kurtakko, K., Leinonen, J. & Pehkonen, M. (toim.). Rovaniemi: Lapin yliopisto, s. 124-132 9 Sivumäärä (Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja; nro 19).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2008

Keskustelu, kertomukset ja performatiivisuus

Salo, U-M., 2008, Narratiivikirja: menetelmiä ja esimerkkejä. Kaasila, R., Rajala, R. & Nurmi, K. E. (toim.). Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, s. 68-104 37 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2007

Etnografinen kirjoittaminen

Salo, U-M., 2007, Etnografia metodologiana: lähtökohtana koulutuksen tutkimus. Lappalainen, S., Hynninen, P., Kankkunen, T., Lahelma, E. & Tolonen, T. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 227-246 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Vapaa-Jää, Esteri (1925- ): käsityönopettajan koulutuslinjan johtaja, Helsingin Käsityönopettajaopiston rehtori

Salo, U-M., 2007, Suomen kansallisbiografia 10: Trana-Österman. Klinge, M. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 1-2 s 2 Sivumäärä (Studia biographica; nro 3:10).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2006

Gli insegnanti con cui viviamo

Salo, U-M., 2006, Dare voce al cambiamento: la ricerca interroga la vita adulta. Milano: Unicopli, s. 229-241 13 Sivumäärä (Laboratori della memoria; nro 18).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sarje Irma (1917-2001): kotitalousopettaja, keittokirjailija

Salo, U-M., 2006, Suomen kansallisbiografia 8: von Qvanten - Sillanpää. Klinge, M. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, (Studia biographica; nro 3:8).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Tyhjästä sisään ja viereisestä ulos: merkitykselliset mutta vaikeasti selitettävät taidot

Salo, U-M., 2006, Tekstejä ja kangastuksia: puheenvuoroja käsityöstä ja sen tulevaisuudesta. Kaukinen, L. & Collanus, M. (toim.). [Hamina]: Akatiimi, s. 119-127 9 Sivumäärä (Artefakta; nro 17).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2005

Opettaja, nöyryytys ja punainen

Salo, U-M., 2005, Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: erontekoja ja yhdessä tekemistä. Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S. & Palmu, T. (toim.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 257-270 14 Sivumäärä (Kasvatusalan tutkimuksia; nro 22).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2004

Untamed U's and the lot

Salo, U-M., 2004, Writing and research - personal views. Saarnivaara, M., Vainikkala, E. & van Delft, M. (toim.). Jyväskylä: University of Jyväskylä, s. 20-27 8 Sivumäärä (Publications of the Research Centre for Contemporary Culture; nro 80).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2003

Becoming a pupil

Salo, U-M., 2003, Democratic education: ethnographic challenges. Beach, D., Gordon, T. & Lahelma, E. (toim.). London: Tufnell Press, s. 105-116 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1995

Muutama lanka tutkaimistani

Salo, U-M., 1995, Tätä tutkimme: Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimushankkeita. Eskola, J. (toim.). Rovaniemi: Lapin yliopisto, s. 129-133 5 Sivumäärä (Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. C, Katsauksia ja puheenvuoroja; nro 12).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen