Valokuva Ville Päivänsalo
19972020

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Kuvaus tutkimuksesta ja opetuksesta

Teologian tohtori Ville Päivänsalo (s. Espoossa 1972); lehtori (ma.), Diak.

Väitöskirjassaan (Helsingin yliopisto 2005, Suomalaisen tiedeakatemian väitöskirjapalkinto 2006) Päivänsalo analysoi ja kehitti yhdysvaltalaisen filosofin John Rawlsin (1921–2002) oikeudenmukaisuuskäsitystä. Päivänsalo on teologisen etiikan ja sosiaalietiikan dosentti Helsingin yliopistossa (2010). 

Päivänsalo on toiminut aiemmin (2005–2006) tutkijatohtorina Legitimitet och moral -hankkeessa (Åbo Akademi) ja tieteellisenä sihteerinä Mielen historian huippuyksikössä (Helsingin yliopisto) ja sittemmin Helsingin yliopistossa tutkijatohtorina (2007–2008) sekä teologisen etiikan ja sosiaalietiikan yliopistonlehtorin sijaisena (viimeinen yliopistonlehtorikausi päättyi 31.12.2017), sosiaalietiikan professorin sijaisena (elok. 2010 – kesäk. 2011) ja globaalin teologian, maailmankuvien ja aatevirtausten apulaisprofessorina (2012-2016) Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Päivänsalo kuului Aalto-yliopiston BERG-tutkimusryhmään (Business Ethics Research Group) vuosina 2009-2013 ja toimi Heidelbergin yliopistossa (the Research Center for International and Interdisciplinary Theology, FIIT) vierailevana tutkijana vuonna 2014 (6 kk).

Pääosan vuosista 2018-2020 Päivänsalo toimi sekä tuntiopettajana mm. Helsingin yliopistossa että osa-aikaisena seurakuntapastorina Nurmijärven seurakunnassa (ev.lut). Tammikuusta 2021 alkaen hän on ollut Diakonia-ammattikorkekoulun (Diak) kirkon alan ma. lehtori.

Päivänsalo on kirjoittanut kolme monografiaa (Balancing Reasonable Justice, Ashgate 2007, Maallinen oikeudenmukaisuus, STKS 2011, ja Justice with Health, Acta Universitatis Upsaliensis 2020), lukuisia tieteellisiä artikkeleja (Public Health EthicsHuman Rights Review ja Studia Theologica -lehdissä ja kokoomateoksissa) ja laajalle yleisölle suunnattuja kirjoituksia (esim. Helsingin Sanomissa) ja hän on ensimmäinen toimittaja teoksissa Tolerance (LIT 2017), Matters of Faith and Love (LAS 2018) ja Faith-Based Health Justice (Fortress Press forthcoming/2021).

Hän toimi 18. Pohjoismaisen systemaattisen teologian konferenssin (Helsinki, 7.-10.1.2016) järjestelytoimikunnan puheenjohtajana ja on toiminut vastuullisena suomalaisjärjestäjänä useissa kansainvälisissä minikonferensseissa (yhteistyökumppaneina The Centre for Bioethics and Nanoethics Aarhusissa 2006, The Centre for Applied Ethics Linköpingissä 2008 ja Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta Helsingissä 2010 ja 2013) sekä pitänyt vertaisarvioituja esitelmiä yli kahdessakymmenessä kansainvälisessä konferenssissa, toiminut paneelien puheenjohtajana ja arvioinut artikkelikäsikirjoituksia (esim. Public Health Ethics, Journal of Philosophical Research ja International Health Policy and Management -lehtiin).

Päivänsalo on toiminut jäsenenä useissa toimikunnissa liittyen tutkimukseen ja opetukseen (lähinnä Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa) ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen (esim. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Diakonian ja sielunhoidon toimikunnassa sekä Uskonto ja kehitysyhteistyö round table -keskustelujen puheenjohtajana) sekä toimittanut Prosessia ja rautalankaa -graduoppaan (1997).

Päivänsalon keskeisiä tutkimusalueita ovat yhteiskuntasopimusteoriat, globaali oikeudenmukaisuus (erityisesti terveys- ja talousoikeudenmukaisuus), kristinuskon ja länsimaisten oikeudenmukaisuusteorioiden suhde, vastuunjaon teoriat (koskien esim. valtioita, yrityksiä ja kirkkoja) sekä uskontodialogi.

Tieteenalat

  • 614 Teologia