Valokuva Ville Pönkä
  • PL 4 (Yliopistonkatu 3)

    00014

    Suomi

20072024

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Toimin oikeustieteellisessä tiedekunnassa yksityisoikeuden professorina ja vastaan Yksityisoikeus I opintokokonaisuudesta. Opetusalanani on varallisuusoikeus, erityisesti esineoikeus, jonka vastuuopettajana toimin. Lisäksi osallistun kauppaoikeuden opetukseen. Tällä hetkellä vetämiäni kursseja ovat muun muassa esineoikeuden ON-kurssi, varallisuusoikeuden syventävien opintojen projekti, esineoikeuden TKP-seminaari ja tilinpäätösoikeuden pienryhmäkurssi.

Olen julkaissut kolme tieteellistä monografiaa (Osakassopimuksen tavoitteet ja voimassaolon hallinta [väitöskirja]; Yhdenvertaisuus osakeyhtiössä sekä Osakkeen lunastaminen. Osakeyhtiö- ja sopimusoikeudellinen tutkimus) sekä lähes 30 vertaisarvioitua artikkelia kotimaisissa ja kansainvälisissä tiedelehdissä ja kirjoissa. Lisäksi minulla on kymmenittäin muita julkaisuja, kuten kaksi oppikirja osakeyhtiöoikeudesta (Johdatus osakeyhtiöoikeuteen ja Osakeyhtiöoikeuden oppikirja) sekä vertaisarvioimattomia tieteellisiä artikkeleita, mukaan lukien oikeustapauskommentteja, kirja-arvosteluja ja vastaväittäjän lausuntoja.

Toimin Liikejuridiikka – Business Law nimisen tiedelehden toimitusneuvoston jäsenenä, olen mukana lukuisissa kansainvälisissä tutkimusprojekteissa ja -verkostoissa ja edelleen, olen ohjannut useita akateemisia lopputöitä ja toiminut kaksi kertaa vastaväittäjänä. Vuosina 2016–2017 toimin oikeustieteellisen tiedekunnan opetuksesta vastaavana varadekaanina ja vuosina 2014–2020 International Business Law nimisen kansainvälisen maisteriohjelman johtajana.

Tutkimustyön osalta keskityn tällä hetkellä Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimusprojektiini ”Challenges and Prospects of Cooperatives in a Globalizing World”, johon kuluu lisäkseni kaksi tutkijatohtoria. Projektin ohella teen laaja-alaista yksityisoikeudellista tutkimusta varsinkin sopimus ja -yhteisöoikeuden alueilla. Myös liike-elämän riidanratkaisu – varsinkin välimiesmenettely – kiinnostaa minua ja olen kirjoittanut lukuisia aihetta sivuavia artikkeleita varsinkin vähemmistöosakkeiden lunastamisen näkökulmasta.

Yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen osallistun muun muassa lautakuntatyöskentelyn kautta. Olen toiminut aikaisemmin Arvopaperilautakunnan (nyk. Sijoituslautakunta) jäsenenä, Kuluttajariitalautakunnan jaostopuheenjohtajana ja ensimmäisen täysistunnon varapuheenjohtajana sekä Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan puheenjohtajana. Tällä hetkellä olen Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan hallituksen jäsen. Edelleen osallistun mieluusti tutkimiani oikeudenaloja koskevaan julkiseen keskusteluun muun muassa haastattelujen ja erilaisten esiintymisten kautta.

Tieteenalat

  • 513 Oikeustiede
  • sopimusoikeus, osakeyhtiö- ja osuuskuntaoikeus, arvopaperimarkkinaoikeus, liike-elämän riidanratkaisu

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai