2006 Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

  • Slotte, Anna (Vastaanottaja)

    Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

    Kuvaus

    Pris för doktorsavhandling: Slotte-Lüttge, A. (2005). Ja vet int va de heter på svenska: Interaktion mellan tvåspråkiga elever och deras lärare i en enspråkig klassrumsdiskurs. Åbo Akademis förlag.
    Myöntävät organisaatiotSvenska Litteratursällskapet i Finland