Biotieteellisen tiedekunnan pro gradu –palkinto vuonna 2006

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Kuvaus

Pro Gradu: (Yleinen mikrobiologia): Mat fimbrian transkriptionaalinen säätely Escherichia coli -bakteerissa
YksikötBiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto