Emerald Literati Network Highly Commended Award 2008 (for “The Split Entrepreneurial Identity of the Farmer.” Journal of Small Business and Enterprise Development Vol. 14, No.1, 2007)

  • Vesala, Kari (Vastaanottaja)

    Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset