Vuoden 2015 kannustuspalkkio

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Kuvaus

Oikeustieteen tohtorikoulutettava Tuomas Tiittala on ollut aloitteellinen kehittäessään Helsinki Law Clinic -toimintaa, mikä tulisi muun ohella toimimaan matalan kynnyksen neuvontapisteenä turvapaikanhakijoille, minkä lisäksi Helsinki Law Clinic tulisi tarjoamaan turvapaikanhakijoille perustietoa Suomen oikeus- järjestelmästä, oikeusavun tarjoajista ja perusoikeuksista. Toimintaa pilotoidaan University of Helsinki Says Welcome -tapahtumissa. Helsinki Law Clinic -toiminta on näkyvä osa yliopiston yhteiskuntavastuuta tässä tilanteessa, kun Suomeen on tulvinut pakolaisia niin runsaasti, etteivät normaalit viranomaispalvelut ole heille voineet riittää. Tiittalan toiminta on ollut esimerkillistä, sillä hän on saanut myös opiskelijat mukaan tähän toimintaan. Syksyn aikana opiskelijat saavat kurssituksen aiheeseen, ja kevään aikana varsinainen toiminta voidaan aloittaa. Toiminta täydentää merkittävällä tavalla tiedekunnan opetusmuotoja ja luo siihen uuden ulottuvuuden.

Vastaava opettaja
Tunnustuksen arvoKansainvälinen
Myöntävät organisaatiotHelsingin yliopisto, oikeustietellinen tiedekunta