Global Best Awards 2008 -kunniamaininta: LUMA-keskustoiminta

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Kuvaus

Suomalainen LUMA-keskus on saanut kunniamaininnan vuoden 2008 Global Best Awards -kilpailussa. Joka toinen vuosi järjestettävän maailmanlaajuisen kilpailun tavoitteena on tuoda esiin menestyksellisiä koulujen, yritysten ja muiden yhteisöjen yhteistyömalleja, joilla on merkittävä vaikutus ympäröivään yhteisöönsä. Kilpailun voittajat palkittiin kansainvälisessä IPNC-kumppanuuskonferenssissa 3.9.2008.

LUMA-keskuksen kunniamaininnan perusteluissa kiiteltiin keskuksen kykyä lisätä oppilaiden kiinnostusta luonnontieteisiin, matematiikkaan ja teknologiaan. Myös LUMA-keskuksen yhteistyö elinkeinoelämän kanssa on aktiivista ja monipuolista.

Palkittavilta Global Best Awards -kumppanuuksilta edellytetään, että ne parantavat elinikäisen oppimisen laatua, kannustavat niin lapsia kuin aikuisia oppimaan ja toimivat esimerkillisinä koulutuksen, liike-elämän ja muiden yhteisöjen yhteistyöverkostoina. Palkitsemisperusteissa arvioidaan kumppanuuksien saavuttamia käytännön tuloksia sekä niiden kykyä löytää uusia näkökulmia yhteistyöhön.

Voittajat valitsee Global Best Awards -kilpailun tuomaristo Kanadassa. Global Best Awards -kilpailu on järjestetty joka toinen vuosi vuodesta 1996 alkaen. Voittajat valitaan neljältä maantieteelliseltä alueelta, joita ovat Amerikat, Eurooppa, Afrikka sekä Lähi-Itä, Aasia ja Tyynenmeren valtiot.

Global Best Awards -kilpailu oli osa kansainvälistä koulutusalan ja elinkeinoelämän IPNC-kumppanuuskonferenssia, joka järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa 2.-5.9.2008. Kohti oppivia yhteisöjä - tulevaisuuden taitoja kehittämässä. Miten luodaan menestyviä yrityksiä ja kasvavia talouksia? -konferenssi toi laajalti esiin hyviä koulujen ja yritysten yhteistyökäytäntöjä ympäri maailmaa.

Tunnustuksen arvoKansainvälinen
Myöntävät organisaatiotThe IPN