Kunniamaininta väitöskirjatyöstä ”Innate and adaptive immunity in orolabial herpes simplex virus infection”, Annales Universitatis Turkuensis, D 711, Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset