Stagnation eller självövervinning?: En tematisk analys av R.R. EKlunds Jordaltaret

  • Welander, M. (Vastaanottaja)

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Kuvaus

Litteraturvetenskapliga nämndens vid Svenska litteratursällskapet pris för bästa Pro Gradu-avhandling läsåret 2006-2007