Suomen oikeusfilosofisen yhdistyksen SOFY ry:n opiskelijapalkinto parhaasta oikeusfilosofian alaan kuuluvasta pro gradu -tutkielmasta

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Myöntävät organisaatiotSuomen Oikeusfilosofinen yhdistys SOFY ry