Suomen Psykologisen Seuran menetelmäpalkinto

  • Leila Jylhänkangas (Vastaanottaja)

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Kuvaus

Suomen Psykologisen Seuran myöntämä menetelmäpalkinto osoituksena korkealaatuisesta menetelmän kehittelyyn liittyvästä, anestesian aikaisia subjektiivisia kokemuksia tarkastelevasta psykologian pro gradu -tutkielmasta "Phenomenal contents of consciousness during anesthesia" (2009).