Uskontotieteen pro gradu -kunniamaininta 2018

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

YksikötUskontotiede, Helsingin yliopisto