Kotiseudun historia narratiiveina (Kohina): töysäläinen kotiseutu ajallisessa kehyksessä

Kuvaus

Kohina-hankkeen tarkoituksena on tavoittaa ja kerätä töysäläisten kotiseutukokemuksia ja -näkemyksiä ja muodostaa niistä kulttuuri- ja paikallishistoriallinen tulkinta.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen on töysäläisten kotiseutu juuri nyt: mistä aineksista se koostuu ja mitkä tekijät erottavat sen lähiseuduista. Mahdollisuuksien mukaan hankkeessa vastataan myös kysymyksiin siitä, miten ja miksi kotiseutu on tällaiseksi kehittynyt.

Kotiseudun avainkohteiden tunnistamiseksi ja tarinoittamiseksi hankkeessa järjestetään työpajoja, joiden menetelminä käytetään virikekeskusteluja ja mahdollisesti maastokäyntejä. Lisäksi alueen asukkailta kerätään avoimella pyynnöllä paikkatietoon yhdistettyä kertomusaineistoa. Kerätty aineisto tallennetaan ja arkistoidaan, ja sen pohjalta toimitetaan dokumentointijulkaisu. Hankkeessa kerättyjä aineistoja hyödynnetään myös Töysän historian kolmannen osan aineistona.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm06/04/201731/12/2018