A Usable Finite-State Model for Adequate Syntactic Complexity

  Projekti: Tutkimusprojekti

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus (abstrakti)

  Käytettävä äärellistilainen malli adekvaatille kieliopilliselle kompleksisuudelle

  Yleistajuinen kuvaus

  The project will develop methodological ideas needed to realise the notion of finite-state syntax in practice.
  AkronyymiADEQSYNTAX
  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm01/09/201330/04/2019

  Rahoitus

  • Suomen tietokirjailijat: 3 000,00 €

  Tieteenalat

  • 113 Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet
  • äärelliset automaatit
  • kieliopit
  • kooditeoria
  • äärellistilaiset transduktorit
  • epäprojektiivisuus
  • projektiivisuus
  • 6121 Kielitieteet
  • autosegmentaalinen phonologia
  • kieliopit
  • representaatiot
  • funkionaalinen kielioppi
  • dependenssit
  • lauseenjäsennys
  • 111 Matematiikka
  • sekventiaaliset funktiot
  • koodaus
  • bijektiot
  • automaatit
  • verkot