Palautumaton sytokromi P450-entsyymien esto ja kliinisesti merkittävät lääkeaineyhteisvaikutukset: Yhteisvaikutuksia in vitro tiedosta ennustavien menetelmien kehittäminen

TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201431/08/2018