Agrifood – Ruokajärjestelmä- ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma alkutuottajille

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

AGRIFOOD - Ruokajärjestelmä- ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma alkutuottajille on suunniteltu vastaamaan eteläpohjalaisten tuottajien kasvaneisiin osaamistarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on nostaa tuottajien liiketoimintaosaamisen tasoa ja varmistaa heidän yritystoimintansa menestyminen myös tulevaisuudessa.

Agrifood-hankkeen tavoitteena on laadukkaiden, pitkäkestoisten ja korkeatasoisten koulutus- ja kehittämistoimenpiteiden avulla muun muassa antaa osallistujille valmiuksia kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia, parantaa heidän innovaatiovalmiuksiaan, perehdyttää osallistujat kestävän ruokajärjestelmän kokonaisuuteen, lisätä tuottajien keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyötä sekä lisätä tuottajien hyvinvointia. Hanke lisää ymmärrystä tuottajien liiketoimintaosaamisen kehittämisestä ja kehittämisen keinoista. Pidemmällä tähtäyksellä hankkeen tavoitteena on vahvistaa eteläpohjalaisen ruokajärjestelmän kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistää siten alueen elinvoimaisuutta.

Hankkeessa Etelä-Pohjanmaan alkutuottajille tarjotaan 30 opintopisteen laajuinen koulutusohjelma, joka keskittyy tuottajien liiketoiminta- ja innovaatio-osaamisen kehittämiseen kestävän ruokajärjestelmän näkökulmasta.

Hanke rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen toimijoita ovat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Vaasan yliopiston Lévon-instituutti ja Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun Sente-tutkimusryhmä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/12/201531/08/2019