Projektin yksityiskohdat

Yleistajuinen kuvaus

Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) ja digitalisaatio muuttaa ratkaisevasti työtä ja yritysten liiketoimintaa seuraavien vuosien aikana. Kansainvälisinä arvioina on, että tekoälyä hyödyntävien ratkaisujen johdosta pelkästään koulutukseen liittyvät markkinat kasvavat vuoteen 2023 mennessä lähes neljään miljardiin ja 2030 yli biljoonaan euroon. Ongelmana on se, että suomalaiset yritykset eivät ole valmistautuneet tähän muutokseen niin, että AI olisi liiketoiminnan tukiranka ja että yritysten palvelut ja tuotteet saisivat täyden hyödyn AI:n soveltamisesta.

Tämä AI in Learning -hanke kehittää tekoälysovelluksia suomalaisten, useilla eri toimialoilla toimivien yritysten oman osaamisen nostamiseen sekä uusia AI-pohjaisia toimintamalleja yritysten tuote- ja palvelukehitykseen. Tekoälyn soveltaminen liiketoimintaratkaisuihin merkitsee yrityksissä erilaisia muotoja: valtavien data-aineistojen hallintaa; uusien koulutus- ja ohjauspalveluiden ja interaktiivisten ja adaptiivisten tuotteiden, kuten uusien käyttöliittymien, pelien ja simulaatioiden käyttöä ja kehittämistä; oppimisen analytiikka -työvälineiden soveltamista oppimisprosessien ja personoitujen oppimispolkujen ohjaamiseen; sekä myös menetelmiä riskienhallintaan liiketoiminnassa ja päätöksenteossa.

Hankkeesta saadaan uusia toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa useille eri toimialueille. Hankkeessa saavutetaan useiden toisiaan täydentävien mittaamisten avulla suuri digitaalinen data-aineisto, jonka analyysien kautta löydetään parhaat toimintamallit yritysten liiketoimintaan, mikä puolestaan johtaa suurempaan tehokkuuteen, tuottoon ja liikevaihtoon. Hanke nostaa Suomen tekoälyosaamisen kansainväliseksi kärkimaaksi ja antaa vahvan kilpailuedun maailmanlaajuisesti, koska tutkijoiden ja yritysten innovaatioiden ekosysteemi pohjautuu uusimpaan tutkimukseen, monitieteisyyteen ja yritysten uusiin liiketoiminnan muotoihin. Tällainen kokonaisvaltainen kehittäminen on poikkeuksellista, ja antaa vahvan etumatkan Suomelle ja Suomen kansantaloudelle.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/202031/12/2021