Akateemiset tutkinnot valmiiksi Etelä-Pohjanmaalla VakavaEP

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus

  VakavaEP-hankkeen tavoitteena on tukea Etelä-Pohjanmaalla asuvia henkilöitä, joiden yliopisto-opinnot ovat keskeytyneet opintojen loppuvaiheessa tai heille ei läsnäolijaksi ilmoittautumisesta huolimatta kerry opintoja. Työelämän vetovoimaisuus, perheasiat tai muut elämässä tapahtuvat muutokset saattavat nousta esteeksi opintojen loppuunsaattamiselle, ja kynnys suorittaa opinnot loppuun kasvaa vuosi vuodelta. Myös maantieteellinen etäisyys yliopiston ja asuinpaikan välillä voi tuntua työelämässä olevasta henkilöstä ylitsepääsemättömältä kynnykseltä. VakavaEP-hanke tuo tarvittavan avun lähelle opiskelijaa.Hankkeessa pääasiallisina toimintamuotoina ovat graduryhmät ja lyhytkestoiset koulutukset.

  VakavaEP-hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Vaasan ja Tampereen yliopistojen kanssa, mutta toimintaan ovat tervetulleita kaikkien yliopistojen opiskelijat.
  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm01/01/201131/01/2015