Algoritmi päätöksentekijänä? Tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet kansallisessa sääntely-ympäristössä

Projekti: Tutkimusprojekti

Suodatin
Aktiivinen

Hakutulokset