Algoritmisen läpinäkyvyyden mahdollisuudet ja rajoitukset

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Päätöksenteko perustuu enenevästi algoritmeihin. Samalla ihmisten kyky kontrolloida algoritmien toimintaa on vähenemässä. Tämä on ongelma, sillä on näyttöä siitä, että algoritmit saattavat uusintaa epäyhdenvertaisuutta ja kyseenalaistaa liberalismin ja vapaan tahdon ajatukset, joille länsimainen oikeusajattelu perustuu. Ratkaisuksi ongelmiin on ehdotettu ”algoritmista läpinäkyvyyttä”, pyrkimystä tehdä algoritmiset vinoumat näkyviksi. Tutkimusprojektissa tutkitaan algoritmisen päätöksenteon tuottamia ennusteita: mitkä ovat algoritmisen läpinäkyvyyden mahdollisuudet ja rajoitukset puuttua näiden ennusteiden sisältämiin vinoumiin? Hypoteesi on, että algoritminen läpinäkyvyys ei riitä takaamaan legitimiteettiä ja asettamaan rajoitteita algoritmiselle päätöksenteolle. Projektissa yhdistetään kriittistä oikeustutkimusta empiiriseen laadulliseen tutkimukseen ja tieteen- ja teknologian tutkimukseen uudella tavalla. Tutkimusprojekti tuottaa uraauurtavaa tietoa algoritmisesta läpinäkyvyydestä.
AkronyymiAlgoT
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201931/08/2023