Selvitys vapaa-ajan asukkaille suunnatusta palvelutarjonnasta

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Vapaa-ajan asukkaiden palvelutarpeet ovat muuttumassa. Palveluita aiotaan käyttää tulevaisuudessa aiempaa enemmän: paikallisia tapahtumia, palveluita ja elintarvikkeita arvostetaan. Perinteisten mökkipalveluiden, kuten remonttipalveluiden rinnalle nousee kysyntää uusille aloille, kuten kulttuuri- ja hyvinvointipalveluihin. Uusi kysyntä avaa mahdollisuuksia yrittäjälle.

Tällä hetkellä ei ole saatavilla kokonaiskuvaa alueen vapaa-ajan asukkaille suunnattujen palveluiden sekä niihin liittyvien tuotteiden tarjonnasta. Se tarvittaisii, jotta saadaan selville uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kehittämistoimia vaativat palvelu- ja tuoteaukot.

Projektin tarkoituksena on saada kokonaiskuva eteläsavolaisten yrittäjien ja kolmannen sektorin vapaa-ajan asukkaille suuntaamasta nykyisestä ja kehitteillä olevasta palvelu- ja tuotetarjonnasta. Lisäksi tavoitteena on etsiä kysyntä- ja tarjonta-aineiston pohjalta uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kehittämisen kohteita.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/03/200931/05/2009