ARONI - Argumentative online inquiry in building students' knowledge work competencies (Academy of Finland)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Projektissa kehitetään malli akateemisten tietotyövalmiuksien opetukseen lukioissa. Tavoitteen saavuttamiseksi tutkimuksessa a) selvitetään akateemisten tietotyövalmiuksien luonnetta ja niiden yhteyttä oppilaiden arkielämän tieto- ja mediakäytäntöihin, b) rakennetaan teoreettista perspektiiviä tietotyövalmiuksien oppimisen ohjaamiseen sekä c) kehitetään systemaattisia menetelmiä akateemisten tietotyövalmiuksien sekä niiden opettamisen arviointiin. Tutkimustyön pohjalta kehitettävää akateemisten tietotyövalmiuksien opettamisen mallia testataan kvasikokeelliseen asetelmaan perustuvassa Opetusinterventiotutkimuksessa. Interventiosta kerätään monipuolinen tutkimusaineisto, johon kuuluvat muun muassa akateemisten tietotyövalmiuksien esi- ja jälkitestit, informaatio- ja mediakäytäntöjä sekä tietokäsityksiä kartoittavat kyselyt, opettajien haastattelut, havainnointiaineistot. Tutkimus tähtää sekä perustutkimukselliseen tiedon lisäämiseen että tehokkaampien käytäntöjen luomiseen lukioissa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201531/08/2019