Tieteen kansallinen termipankki: Kasvitieteen pilottiprojekti

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tieteen kansallinen termipankki on tieteellisten termistöjen virtuaalista tutkimusinfrastruktuuria Suomeen rakentava tutkimushanke

Tavoitteet: Kaikkien Suomessa harjoitettujen tieteenalojen terminologisen tietokannan rakentaminen avoimesti käytettäväksi termipankiksi. Virtuaalisena infrastruktuurina pankki mahdollistaa sekä eri tieteenalojen välisen että tutkijoiden ja kansalaisten välisen vuorovaikutuksen ja parhaimmillaan yhdistää myös kansainvälisiä kieliyhteisöjä Euroopassa.
Tutkimusmenetelmät ja aineistot: Eri tieteenaloilla käytettävien terminologioiden kokoaminen, järjestäminen ja kehittäminen avoimesti käytettäväksi tietokannaksi TSV:n palvelimelle. Pilottihankkeina oikeustieteen, kasvitieteen ja kielitieteen terminologioiden keruu ja työstäminen tutkijoiden yhteisellä työskentelyalustalla. Viiden vuoden rahoituskaudella hankkeessa työskentelee kaksi terminologiaoppiin ja kieliteknologiaan erikoistunutta suomen kielen tutkijaa.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm03/01/2011 → …

Tieteenalat

  • 118 Biotieteet
  • Biodiversiteetti, kasvitiede, sienitiede, eläintiede, systematiikka, ekologia, eliömaantiede
  • 6121 Kielitieteet
  • 516 Kasvatustieteet
  • Lajintuntemus, yliopistopedagogiikka, verkko-optus, sulautuva opetus
  • 518 Media- ja viestintätieteet