Lähde luomun matkaan - Luomun lisäarvon hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten liiketoiminnassa

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä luomun ja luomubrändin käytettävyyttä matkailussa Etelä-Savossa.Hankkeessa innovoidaan, tuotteistetaan ja pilotoidaan yhdessä alueen matkailualan, ruokaketjun ja luonnontuotealan yritysten kanssa matkailutuotteita ja -palveluita, joissa luomu on houkuttelevasti mukana. Hankkeen tuloksena muodostuu käsitys luomun mahdollisuuksista matkailussa ja arvio soveltuvuudesta Etelä-Savon matkailuympäristöön, syntyy uusia luomumatkailutuotteita tai -palveluita yhteistyössä ruokaketjun, matkailuyritysten ja luonnontuotealan toimijoiden kanssa sekä hankkeen tuloksena osataan viestiä luomusta oikein ja matkailijoita houkuttavasti. Hanketta rahoittaa rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto / Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR), Mikkelin seudun kunnat, Juvan kunta, MUC ja yritykset. Projektia hallinnoi Luonnonvarakeskus.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/11/201730/10/2019