Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Biodiversiteetin säilyttäminen on välttämätöntä kestävän tulevaisuuden kannalta. Haasteena on, että luonto koetaan ihmisestä erilliseksi ja luontokokemukset jäävät vähäisiksi, heikentäen monimuotoisuuden havaitsemista ja sen merkityksen ymmärtämistä. BSSE -tutkimushankkeessa tutkitaan monin tavoin eri hankekokonaisuuksissa biodiversiteettikasvatusta tiedekasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen näkökulmista. Tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää, miten tiedot, taidot ja luontokokemukset liittyvät luonnon monimuotoisuuden havainnointiin ja havainnoista oppimiseen.Tutkimme monimenetelmällisesti mm. katseenseurantaa, pelillisyyttä ja kansalaistieteen näkökulmia hyödyntäen, miten biodiversiteettiä koskevia havaintoja tehdään erilaissa oppimisympäristöissä. Selvitämme myös, miten oppimisen kannalta olennaisia havaintoja tehdään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja millaisia merkityksiä osallistujat antavat oppimiskokemuksilleen, biodiversiteetille ja kestävälle kehitykselle. Hankkeessa saadaan uutta tietoa havaintojen tekemiseen perustuvan oppimisen haasteista ja kehitetään biodiversiteetin kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja kokemiseen tähtäävä opetusta. Hankkeessa tutkitaan myös oppimispelin käyttöä lajintuntemusopetuksessa.
AkronyymiBSSE
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/2017 → …

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • Biodiversiteettikasvatus
  • Biologian opetus
  • Tiedekasvatus
  • Kestävän kehityksen kasvatus
  • Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt
  • Monimenetelmällisyys
  • Videotutkimus
  • Katseenseurantatutkimus