Rikkinäistä suomea: Aksenttien arviointi yhteiskunnallisena portinvartijana

 • Halonen, Mia (Projektinjohtaja)
 • Ahola, Sari (Osallistuja)
 • Hirvelä, Tuija (Osallistuja)
 • Huhta, Ari (Osallistuja)
 • Neittaanmäki, Reeta (Osallistuja)
 • Ohranen, Sari (Osallistuja)
 • Ullakonoja, Riikka (Osallistuja)
 • Gal, Susan (Muu)
 • Isaacs, Talia (Muu)
 • Lamprianou, Iasonas (Muu)
 • Preston, Dennis (Muu)
 • Kallio, Heini (Osallistuja)
 • Lennes, Mietta (Muu)
 • Vaattovaara, Johanna (Muu)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Hankkeessa “Rikkinäistä suomea” tutkitaan ns. vieraan aksentin vaikutusta suullisen kielitaidon arviointiin Yleisten kielitutkintojen suomen kielen testissä: miten arvioijat kokevat testattavien puheen vieraan aksentin ja miten se vaikuttaa yleiseen arvioon puhujan kielitaidosta. Koska kielitaitotodistus tarvitaan muun muassa Suomen kansalaisuuden hakemiseen, testi on merkittävä yhteiskunnallinen portinvartija. Fokuksessa on neljä Suomen suurimpien maahanmuuttajaryhmien kieltä: arabia, viro, venäjä ja thai. Aineistossa on myös suomenruotsalaisia puhujia. Kaikkiin näihin ryhmiin kohdistuu Suomessa kielteisiä stereotypioita. Jotta saataisiin selville, millainen on aksentin suhde arviointiin, hankkeessa tutkitaan, kuinka arvioijien kokema aksentti ja todellinen, akustisesti mitattu aksentti vastaavat toisiaan, ja kuinka ne vaikuttavat arviointiin. Monitieteinen tutkimusryhmä koostuu sosiolingvisteistä, (sosio)foneetikoista, kielitaidon arvioinnin tutkijoista ja tilastotieteilijöistä.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/08/201831/08/2022

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet