Hiiliviisas kaupunki: Vaikuttaako intensiivinen nurmenhoito kaupunkipuistojen kykyyn sitoa ja varastoida hiiltä?

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hiiliviisas kaupunkiympäristö –projektilla on selkeä tavoite: selvittää kaupunkien viherympäristöjen roolia ilmastonmuutosta lieventävänä tekijänä. Selvitän, miten erilaiset nurmenkäsittelytavat vaikuttavat kaupunkinurmien kykyyn sitoa ja varastoida ilman hiilidioksidia. Tavoitteenani on löytää tehokkain hoitotapa – säännöllinen tai osittainen nurmen leikkuu, niityttäminen – jolla kaupunkien hiilineutraalisuutavoitetta voidaan edistää. Tutkimuksessani keskityn erityisesti kasvien ja maaperämikrobien välisten vuorovaikutussuhteiden selvittämiseen hiilensitomisen tehostajana. Tällainen tieto edesauttaa löytämään järkevämpiä, ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä tapoja hoitaa kaupunkilaisille elintärkeitä urbaaneja viheralueita.
Lyhennetty nimiHiiliviisas kaupunki
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/03/2023 → …